Bộ Tài Chính Kiến ​​Nghị Tiếp Tục Gia Hạn Nộp Thuế, Tiền Thuê Đất.

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Cụ thể, đối với từng sắc thuế, Bộ Tài chính đã trình phương án riêng và dự kiến ​​số thu sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian gia hạn. Đối với thuế giá trị gia tăng, để không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thêm 5 tháng. Dự kiến, thu ngân sách các tháng đó sẽ giảm khoảng 68.800 tỷ đồng.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 3 tháng, thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của quý I và quý II của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021. , tổ chức có thể được gia hạn. Ước tính, số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn khoảng 40.500 tỷ đồng.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số thuế phải nộp năm 2021 của hộ, cá nhân kinh doanh. doanh nhân hoạt động trong các ngành kinh tế và lĩnh vực được gia hạn. Dự kiến, số thuế được gia hạn đối với hộ, cá nhân kinh doanh khoảng 1.300 tỷ đồng.

Đối với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc diện được giảm. Dự kiến, số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.400 tỷ đồng.

Tổng số tiền dự kiến ​​hoãn, hoãn thi hành ước tính lên tới 115.000 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, việc gia hạn này là cần thiết để các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính để duy trì và khôi phục sản xuất, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2021. Đồng thời, thời gian nộp thuế không được làm giảm thu ngân sách của Năm 2021 do người nộp thuế phải nộp ngân sách nhà nước đến hết năm 2021.

Như vậy, đây là lần thứ 3 Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thuế, tiền thuê đất để hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh. Trước đó, ngày 8/4/2020, trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài chính, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020 / NĐ-CP quy định về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất. Nghị định đã gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch COVID-19. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Ngày 05/09/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2020 / NĐ-CP về việc gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Tại Nghị định này, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các kỳ tính thuế tháng 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Tháng 9 và tháng 10 năm 2020. Số thuế phát sinh nộp ngân sách nhà nước từ ngày 20 tháng 9 năm 2020 đến ngày 20 tháng 12 năm 2020.

Thực hiện hai Nghị định này, đến năm 2020, cơ quan thuế đã gia hạn cho khoảng 184.900 lượt người nộp thuế với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 87.300 tỷ đồng. Trong đó: Thực hiện Nghị định số 41/2020 / NĐ-CP, có 128.619 doanh nghiệp và 56.268 hộ, cá nhân kinh doanh với tổng số tiền thuế và tiền gia hạn thuê đất là 67.234,6 tỷ đồng. Thực hiện Nghị định số 109/2020 / NĐ-CP, đã có 14 doanh nghiệp được gia hạn, với tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt được gia hạn là 20.012 tỷ đồng.

Đánh giá cho thấy, các chính sách trên đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế – xã hội. .

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng