Bổ sung giấy phép, xếp hạng nhân viên hàng không trong nhóm khai thác, bảo dưỡng tàu bay

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Giấy phép bổ sung, xếp hạng nhân viên hàng không của tổ khai thác, bảo dưỡng tàu bay (ảnh minh họa)

Cụ thể, căn cứ vào Mục I Phụ lục 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 35/2021 / TT-BGTVT, danh sách cấp giấy phép, xếp hạng nhân viên hàng không của Tổ khai thác, bảo dưỡng tàu bay, thiết bị tàu bay bao gồm:

(1) Giấy phép Hoa tiêu Tư nhân (PPL), Giấy phép Hoa tiêu Thương mại (CPL), Giấy phép Hoa tiêu Nhiều Phi hành đoàn (MCPL), Giấy phép Hoa tiêu Vận tải Hàng không Thương mại (ATPL) bao gồm các xếp hạng sau:

– Xếp loại của tàu bay;

– Xếp hạng tàu bay;

– Đánh giá loại tàu bay;

– Khả năng bay của thiết bị.

(NLĐO) – Hiện nay, theo Thông tư 10/2018 / TT-BGTVT chưa có quy định về xếp loại tàu bay và xếp hạng tàu bay mà thay vào đó là xếp hạng cơ giới hàng không theo loại tàu bay và xếp hạng dẫn đường hàng không theo loại tàu bay. )

(2) Giấy phép Huấn luyện viên bay (FI) bao gồm loại máy bay và xếp hạng giảng viên hạng.

(Hiện tại, chỉ các xếp hạng của giảng viên bay được chỉ định).

(3) Giấy phép Huấn luyện viên Mặt đất (người hướng dẫn bay lý thuyết) bao gồm xếp hạng của người hướng dẫn mặt đất (giáo viên dạy lý thuyết).

(Hiện tại, không có quy định nào về việc cấp phép hoặc xếp loại giáo viên cơ bản).

(4) Giấy phép Cơ khí Trên không, Giấy phép Điều hướng Trên không bao gồm xếp hạng sau:

– Xếp loại của tàu bay;

– Xếp hạng tàu bay;

– Đánh giá loại máy bay.

(Hiện nay, chưa có quy định nào về giấy phép và xếp hạng cho nhân viên cơ giới và nhân viên dẫn đường hàng không).

(5) Giấy phép Kỹ thuật viên Bảo trì Máy bay bao gồm các xếp hạng sau:

– Hạng tàu bay đối với kỹ thuật viên bảo dưỡng tàu bay;

– Xếp loại cho kỹ thuật viên bảo dưỡng máy bay.

(Hiện nay, hạng tàu bay không được quy định, thay vào đó là xếp hạng bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị tàu bay đối với nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu biển).

(6) Giấy phép thợ sửa chữa chuyên ngành hàng không bao gồm hạng tàu bay đối với thợ sửa chữa chuyên ngành hàng không.

(Bổ sung giấy phép, xếp hạng nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không so với quy định hiện hành).

(7) Giấy phép Điều phối chuyến bay (FD) bao gồm các xếp hạng sau:

– Xếp loại của tàu bay;

– Xếp hạng tàu bay;

– Đánh giá loại máy bay.

(Quy định chi tiết các loại ngạch điều độ viên bay so với quy định hiện hành).

Thông tư 35/2021 / TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/02/2022 và thay thế Thông tư 10/2018 / TT-BGTVT.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng