Bộ Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội Vừa Có Công Văn Số 3582 / Lđtbxh-Bhxh Gửi Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam Cho Ý Kiến ​​Về Việc Giải Quyết Chế Độ Hưu Trí Đối Với Người Lao Động Làm Việc Ở Vùng Có Điều Kiện Kinh Tế – Xã Hội Khó Khăn. Xã Hội Đặc Biệt Khó Khăn.

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hình minh họa

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến ​​như sau:

Bộ luật Lao động 2012 (khoản 2 Điều 187) quy định người lao động làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục Chính phủ quy định được nghỉ hưu với tuổi đời thấp hơn. so với người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 54) quy định người lao động có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được xếp lương. Sớm hơn 5 năm so với người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Bộ luật Lao động 2019 (khoản 3 Điều 169 và khoản 1 Điều 219) có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đã sửa đổi các quy định nêu trên của Bộ luật Lao động 2012 và Luật Bảo hiểm xã hội 2014. , theo đó người lao động có đủ 15 năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, trong đó có thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 được nghỉ hưu sớm hơn 5 năm so với người lao động làm việc bình thường. điều kiện làm việc.

Căn cứ quy định trên, khi xem xét, giải quyết chế độ hưu trí đối với người lao động đã công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Bộ luật Lao động. Năm 2019 chỉ tính thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, thời gian trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 không tính theo vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà tính theo nơi tính phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng