Ban Hành Quy Trình Phân Tích Để Phân Loại Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Ban hành Quy trình phân tích để phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định 2166 / QĐ-TCHQ Quy trình phân tích phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các Phụ lục bao gồm:

– Phụ lục 1: Kỹ thuật lấy mẫu và bao gói mẫu cần thiết để phân tích;

– Phụ lục 2: Danh sách các mặt hàng không được lấy mẫu phân tích để phân loại;

– Phụ lục 3: Sơ đồ Quy trình phân tích phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

– Phụ lục 4: Danh mục biểu mẫu;

Đối tượng áp dụng Quy trình phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là cơ quan hải quan, công chức hải quan, công chức hải quan thực hiện quy trình phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. nhập khẩu, nhập khẩu.

Quyết định 2166 / QĐ-TCHQ có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ các nội dung tiếp theo tại Quyết định 2999 / QĐ-TCHQ ngày 06/9/2017 về việc ban hành Quy chế kiểm tra, phân tích hàng hóa. nhập khẩu xuất khẩu:

– Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 1, Khoản 1 Điều 2 Chương II Khoản 1 Điều 23, Điều 25, 26;

– Hướng dẫn lấy mẫu và bao gói mẫu cần thiết để phân tích nêu trong Phụ lục I;

– Mẫu số 04, 05, 06, 07 tại Phụ lục II;

– Các nội dung phân tích cụ thể để phân loại.

Hồng

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng