Bán Doanh Nghiệp Tư Nhân Khi Chủ Doanh Nghiệp Bị Tâm Thần Được Không?

  • 12/03/2020
Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền định đoạt đối với doanh nghiệp mà mình làm chủ tương tự như các loại tài sản khác. Tuy nhiên, ai là người có quyền bán doanh nghiệp tư nhân khi chủ doanh nghiệp bị tâm thần.
 

Giao dịch dân sự do người bị tâm thần thực hiện

Theo quy định của Bộ luật Dân sự mới nhất thì khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.

Quyết định này được tuyên bố dựa trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan.

Trong trường hợp này, mọi giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.

Bán doanh nghiệp tư nhân khi chủ doanh nghiệp bị tâm thần được không? (Ảnh minh họa)
 

Bán doanh nghiệp tư nhân khi chủ doanh nghiệp bị tâm thần

Theo quy định tại khoản 1 Điều 187 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.

Tuy nhiên, nếu chủ doanh nghiệp tư nhân bị tâm thần thì giao dịch này phải do người đại diện theo pháp luật (người giám hộ) thực hiện.

Người giám hộ trong trường hợp này có thể là người giám hộ đã được lựa chọn từ trước khi chủ doanh nghiệp tư nhân bị tâm thần hoặc có thể là người giám hộ đương nhiên nếu chưa kịp lựa chọn từ trước (Điều 48, Điều 53 Bộ luật Dân sự 2015).

Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý, người giám hộ có nghĩa vụ quản lý tài sản của người được giám hộ. Việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt cọc và giao dịch dân sự khác đối với tài sản có giá trị lớn của người được giám hộ phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ trên cơ sở bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người giám hộ.

Việc lựa chọn người giám sát việc giám hộ phải tuân theo quy định tại Điều 51 Bộ luật Dân sự 2015.

Như vậy, để có thể bán doanh nghiệp tư nhân khi chủ doanh nghiệp bị tâm thần thì cần đồng thời thỏa mãn các yếu tố sau:

- Việc bán doanh nghiệp phải do người giám hộ theo quy định của pháp luật thực hiện;

- Việc bán doanh nghiệp phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ;

- Việc bán doanh nghiệp phải nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

>> Mua bán doanh nghiệp tư nhân

Tuấn Vũ

Quý khách cần gặp luật sư để được tư vấn thêm về việc này vui lòng liên hệ số 1900636383 (miễn phí)

(Nguồn: https://luatvietnam.vn)

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng