Bãi Bỏ Toàn Bộ 21 Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Trong Lĩnh Vực Giao Thông Vận Tải

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Bãi bỏ toàn bộ 21 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải (Ảnh minh họa)

Theo đó, toàn bộ 21 văn bản quy phạm pháp luật đều bãi bỏ, ví dụ:

– Quyết định 31/1999 / QĐ-BGTVT ngày 02/01/1999 về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng và khai thác bảo đảm an toàn giao thông Quốc lộ 5.

– Quyết định 1254/1999 / QĐ-BGTVT ngày 27/5/1999 về việc ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng và bảo đảm an toàn giao thông Quốc lộ 51.

– Quyết định 2047/2002 / QĐ-BGTVT ngày 02/7/2002 về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng và khai thác đảm bảo an toàn giao thông đường Pháp Vân – Cầu Giẽ.

– Quyết định 1943/2003 / QĐ-BGTVT ngày 04/7/2003 về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và vận hành bảo đảm an toàn giao thông của Quốc lộ 1 mới đoạn Lạng Sơn – Hà Nội.

– Quyết định 1944/2003 / QĐ-BGTVT ngày 04/7/2003 về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác bảo đảm an toàn giao thông đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1.

– Quyết định 23/2005 / QĐ-BGTVT ngày 30/3/2005 về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

– Quyết định 25/2005 / QĐ-BGTVT ngày 13/5/2005 về việc ban hành quy định áp dụng tiêu chuẩn trong xây dựng công trình giao thông.

– Quyết định 30/2006 / QĐ-BGTVT ngày 10/8/2006 về việc ứng dụng vật liệu mới, công nghệ mới trong xây dựng các công trình giao thông ở Việt Nam.

– Thông tư 04/2009 / TT-BGTVT ngày 08/5/2009 quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Thông tư 45/2011 / TT-BGTVT ngày 10/6/2011 quy định chi phí thẩm tra an toàn giao thông công trình đường bộ xây dựng mới; các dự án nâng cấp, cải tạo.

– Thông tư 12/2013 / TT-BGTVT ngày 30/5/2013 quy định việc sử dụng kết cấu mặt đường bê tông trong đầu tư xây dựng công trình giao thông.

– Thông tư liên tịch 21/2013 / TTLT-BGTVT-BTNMT ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa.

– Thông tư 57/2013 / TT-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2013 quy định về bảo đảm an ninh tại cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.

Xem thêm tại Thông tư 31/2021 / TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 20/01/2022.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng