Bãi Bỏ Một Số Loại Phí / Lệ Phí Trong Lĩnh Vực Ngoại Giao

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Bãi bỏ một số loại phí / lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao (ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 113/2021 / TT-BTC quy định:

– Bỏ lệ phí bổ sung, sửa đổi hộ chiếu (hiện nay mức thu là 15 USD / cuốn);

– Bỏ lệ phí cấp hộ chiếu (hiện nay, lệ phí cấp mới là 20 USD / cuốn, cấp lại do hỏng, mất là 40 USD / cuốn).

– Bỏ lệ phí cấp Giấy chứng minh nhân dân (hiện nay lệ phí là 5 USD / bản).

Đồng thời, Thông tư 113/2021 / TT-BTC cũng sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí, bao gồm:

– Sửa đổi, bổ sung lệ phí cấp mới hộ chiếu:

+ Hộ chiếu phổ thông (trừ hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn), hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ: 70 USD / cuốn;

+ Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn: 35 USD / cuốn.

(Hiện tại, quy định chung duy nhất là lệ phí cấp mới hộ chiếu là 70 USD / cuốn).

– Sửa đổi, bổ sung lệ phí đăng ký kết hôn:

+ Đăng ký kết hôn: 70 USD / trường hợp;

+ Đăng ký lại kết hôn: 120 USD / trường hợp.

(So ​​với quy định hiện hành, đơn vị tính lệ phí đăng ký kết hôn sẽ thay đổi từ: 70 USD / bản thành 70 USD / trường hợp kết hôn).

Thông tư 113/2021 / TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2022.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng