08 Nguyên Tắc Bỏ Phiếu Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp (ảnh minh họa)

(1) Mỗi ​​cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với từng cấp của Hội đồng nhân dân.

(2) Cử tri phải tự mình bỏ phiếu, không được nhờ người khác bỏ phiếu thay, trừ trường hợp quy định tại mục (3) và (4); Khi đi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.

(3) Cử tri không tự viết được phiếu có thể nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; Người viết phiếu bầu phải bảo đảm bí mật về phiếu bầu của cử tri. Nếu một cử tri không thể bỏ phiếu của mình vì khuyết tật, họ có thể nhờ người khác bỏ phiếu vào thùng phiếu.

(4) Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, tàn tật không thể đến địa điểm bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu cử đến nơi ăn ở, điều trị của cử tri để cử tri nhận. hoặc lá phiếu của cô ấy. và tiến hành bầu cử. Đối với cử tri đang bị tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện ma túy, đang bị tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu, phiếu bầu bổ sung đến trại tạm giam. . trại tạm giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và tiến hành bầu cử.

(5) Khi cử tri viết phiếu bầu thì không ai được nhìn thấy, kể cả thành viên Tổ bầu cử.

(6) Nếu viết sai chính tả, cử tri có quyền đổi lá phiếu khác.

(7) Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri.

(8) Mọi người phải tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng