06 Trường Hợp Người Dân Bị Từ Chối Cấp Sổ Đỏ

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

– Không thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ;

– Hồ sơ không đủ thành phần để thực hiện thủ tục theo quy định;

– Nội dung hồ sơ kê khai không đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất và hợp lệ theo quy định của pháp luật;

– Thông tin trong hồ sơ không khớp với thông tin lưu tại cơ quan đăng ký hoặc có tài liệu giả mạo;

– Khi nhận được văn bản của cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng luật sư về việc đình chỉ, đình chỉ cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng. người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự hoặc có văn bản thông báo kê biên tài sản để thi hành án; khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai về việc nhận đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai và tài sản gắn liền với đất;

– Không đủ điều kiện để thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường hợp có căn cứ từ chối hồ sơ nêu trên, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải có văn bản đề nghị chấp thuận. Bản sao nêu rõ lý do từ chối và hướng dẫn người nộp hồ sơ thực hiện đúng quy định của pháp luật, gửi văn bản kèm theo hồ sơ cho người nộp hồ sơ hoặc chuyển văn bản, hồ sơ đến Bộ phận một cửa, Ủy ban. Ủy ban nhân dân cấp xã trả lại cho người nộp

Cách xử lý khi bị từ chối cấp sổ đỏ

– Trường hợp cơ quan nhà nước từ chối đúng quy định thì khi nhận được văn bản từ chối đơn người dân phải thực hiện theo đúng quy định. Tùy từng trường hợp cụ thể mà người nộp đơn có cách xử lý khác nhau (xem hướng dẫn, phương án xử lý tại văn bản bác đơn để thực hiện).

Ví dụ:

+ Không thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ: Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nhưng theo mẫu số 04a / ĐK không được gửi đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất (quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc. thành phố). trực thuộc trung ương) mà ghi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì phải viết đơn mới.

+ Nội dung hồ sơ kê khai chưa đầy đủ, thống nhất, hợp lệ: Thông tin trên mẫu số 04a / ĐK kê khai chưa đúng so với thông tin cá nhân và hồ sơ địa chính thì người dân viết đơn. Mới.

– Trường hợp cơ quan nhà nước từ chối đúng quy định tức là không có văn bản từ chối đơn hoặc lý do từ chối không đúng quy định (từ chối đơn nhưng không thuộc các trường hợp nêu tại bảng trên) , những người có thể:

+ Đề nghị cơ quan tiếp nhận, xử lý xem xét lại.

+ Khiếu nại.

+ Khởi kiện vụ án hành chính.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng