05 Điều Cần Biết Về Việc Hoàn Trả Học Phí Cho Sinh Viên Sư Phạm Năm 2021

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

1. Hoàn học phí được hiểu như thế nào?

Học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí trong suốt khóa học. Trường hợp người được hỗ trợ kinh phí đóng học phí, sinh hoạt phí sau 2 năm kể từ ngày ra trường không công tác trong ngành giáo dục hoặc không làm việc có thời hạn thì phải hoàn trả kinh phí mà Nhà nước đã hỗ trợ. sự giúp đỡ. Thời gian hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo.

2. Các trường hợp hoàn trả học phí cho sinh viên sư phạm

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 116/2020 / NĐ-CP, đối tượng được hoàn trả kinh phí hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí bao gồm:

– Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách không công tác trong ngành giáo dục sau 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp; (Một)

– Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách, công tác trong ngành giáo dục nhưng chưa đủ thời gian công tác là: Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp, sinh viên sư phạm công tác trong ngành giáo dục. và có thời gian làm việc ít nhất gấp hai lần thời gian đào tạo, kể từ ngày được tuyển dụng; (b)

– Sinh viên sư phạm được hưởng chính sách đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang chuyên ngành đào tạo khác, tự ý bỏ học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị kỷ luật buộc thôi học. (C)

3. Những khoản nào phải hoàn trả và bao nhiêu?

Chi phí hoàn trả bao gồm kinh phí hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người học.

Sinh viên sư phạm thuộc đối tượng quy định tại điểm a và điểm c mục 2 phải bồi hoàn đủ kinh phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Sinh viên sư phạm thuộc đối tượng quy định tại điểm b mục 2 phải hoàn trả một phần kinh phí hỗ trợ. Tính toán chi phí hoàn trả theo công thức sau:

S = (F / T1) x (T1 -T2)

Trong đó:

– S là chi phí bồi hoàn;

– F là học phí và sinh hoạt phí do nhà nước hỗ trợ;

– T1 là tổng thời gian công tác trong ngành giáo dục theo số tháng làm tròn;

– T2 là thời gian công tác trong ngành giáo dục được tính bằng tháng làm tròn.

4. Thời gian phục hồi chi phí hoàn lại

Đối với sinh viên sư phạm thuộc đối tượng phải hoàn trả theo quy định tại điểm a, b mục 2, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo thu hồi kinh phí hỗ trợ sinh viên sư phạm hoặc gia đình phải nộp. hoàn trả toàn bộ số tiền theo quy định tại Mục 3.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, học sinh hoặc gia đình có trách nhiệm liên hệ với cơ quan thu hồi kinh phí hoàn trả để làm thủ tục hoàn trả.

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ hoàn trả kinh phí hỗ trợ tối đa là 4 năm, kể từ khi sinh viên sư phạm nhận được thông báo hoàn trả kinh phí.

Trường hợp sinh viên hoặc gia đình chậm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn quá thời hạn quy định thì phải chịu mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định đối với số tiền chậm nộp. hoàn chỉnh. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước không quy định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn thì thực hiện theo lãi suất không kỳ hạn của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại thời điểm gửi tiền. thực hiện nghĩa vụ bồi thường.

5. Học viên của khóa học sẽ bắt đầu hoàn trả học phí

Theo Khoản 1 Điều 15 Nghị định 116, việc hoàn trả sẽ bắt đầu từ kỳ tuyển sinh năm học 2021-2022. Vì vậy, các khóa tuyển sinh trước sẽ không áp dụng chính sách hoàn tiền này

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng