02 Trường Hợp Mua Đất Bằng Giấy Thủ Công Vẫn Được Cấp Sổ Đỏ

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Những trường hợp mua đất bằng tay vẫn được cấp sổ đỏ (Ảnh: Internet)

Về vấn đề này, Luật sư Bùi Tường Vũ – Giám đốc LUẬT HỒNG ĐỨC trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 54 Điều 2 Nghị định số 01/2017 / NĐ-CP thì người sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp sau đây và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 82 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP, người đang sử dụng đất làm thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (còn gọi là sổ đỏ) lần đầu. theo quy định của pháp luật về đất đai mà không phải làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

(1) Người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;

(2) Người đang sử dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất từ ​​ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 và Điều 18. Nghị định 43/2014 / NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017 / NĐ-CP).

Đồng thời, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. người sử dụng đất có trách nhiệm nộp hợp đồng, văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Như vậy: Trường hợp người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay thuộc một trong hai trường hợp nêu trên thì vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. đất theo quy định.

Ngoài ra, trường hợp người đang sử dụng đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà chỉ có giấy chứng nhận của người chuyển quyền sử dụng đất thì người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải nộp đơn xin chuyển quyền sử dụng đất. cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có cho Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để giải quyết theo thẩm quyền. .

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng