Xử Phạt Khi Hát Karaoke Gây Ồn Ào, Vượt Mức Quy Định

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Về việc xử phạt hành chính đối với hành vi hát karaoke gây ồn ào cho cá nhân, điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định 167/2013 / NĐ-CP quy định:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi gây ồn ào, gây náo động trong khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng cùng ngày. ngày hôm sau.

Ngoài ra, Điều 17 Nghị định 155/2016 / NĐ-CP cũng quy định mức phạt khi đo tiếng ồn như sau:

– Phạt cảnh cáo nếu gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 02 dBA.

– Phạt tiền từ 1 triệu – 5 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 02 dBA đến dưới 05 dBA.

– Phạt tiền từ 5 triệu – 20 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 05 dBA đến dưới 10 dBA.

– Phạt tiền từ 20 triệu – 40 triệu đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 dBA đến dưới 15 dBA.

– Phạt tiền từ 40 triệu – 60 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 15 dBA đến dưới 20 dBA.

– Phạt tiền từ 60 – 80 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 20 dBA đến dưới 25 dBA.

– Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 25 dBA đến dưới 30 dBA.

– Phạt tiền từ 100 triệu – 120 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 30 dBA đến dưới 35 dBA.

– Phạt tiền từ 120 triệu – 140 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 35 dBA đến dưới 40 dBA.

– Phạt tiền từ 140 triệu đồng đến 160 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật trên 40 dBA.

Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn được quy định tại Mục 2.1 Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn ban hành kèm theo Thông tư 39/2010 / TT-BTNMT như sau:

TT

Diện tích

Từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối

Từ 9 giờ tối đến 6 giờ tối

đầu tiên

Khu vực đặc biệt

55

45

2

Khu vực thường xuyên

70

55

Trong đó:

– “Khu vực đặc biệt” là khu vực trong phạm vi hàng rào của cơ sở y tế, thư viện, nhà trẻ, trường học, nhà thờ họ, đình, chùa và các khu vực khác có quy chế đặc biệt.

– “Khu thường xuyên” bao gồm: khu chung cư, nhà ở riêng lẻ hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính.

Trung Tai

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng