Xem Xét Khả Năng Nới Rộng Ưu Đãi Thuế Đối Với Sản Xuất, Lắp Ráp Ô Tô

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Xem xét khả năng nới rộng ưu đãi thuế đối với sản xuất, lắp ráp ô tô (Ảnh minh họa)

Theo đề nghị của Tỉnh ủy Hải Dương, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Tài chính:

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá tổng thể việc thực hiện Chương trình ưu đãi thuế đối với sản xuất, lắp ráp ô tô (Chương trình ưu đãi thuế) quy định tại khoản 3 Điều này. 2 Nghị định 57/2020 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016 / NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và thuế suất tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016 / NĐ-CP giai đoạn vừa qua;

– Nghiên cứu, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, trong đó xem xét khả năng tiếp tục gia hạn Chương trình ưu đãi thuế cho giai đoạn tiếp theo (sau năm 2022), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, tại Nghị định 125/2017 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016 / NĐ-CP về biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và thuế suất tuyệt đối, thuế hỗn hợp. , thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đã được bổ sung vào chương trình ưu đãi thuế đối với sản xuất, lắp ráp ô tô, thực hiện từ ngày 16/11/2017 đến hết ngày 31/12/2022.

Để tiếp tục thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô phát triển phù hợp với bối cảnh mới, ngày 25/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2020 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016 / NĐ-CP và Nghị định 125/2017. / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình ưu đãi thuế đối với hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô nêu trên để phù hợp với thực trạng của ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong bối cảnh hiện nay. bối cảnh của đại dịch COVID-19 và phù hợp với chiến lược và kế hoạch phát triển ngành, có tính đến các yếu tố dự báo trong tương lai.

Công văn 4349 / VPCP-KTTH ban hành ngày 30/6/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng