Từ ngày 2/5/2021, nhận thông báo gia công lại hợp đồng qua email

  • 10/01/2022

Từ ngày 2/5/2021, nhận thông báo gia công lại hợp đồng qua email (Ảnh minh họa)

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan trực thuộc làm thủ tục hải quan đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế tạo, sử dụng trụ sở cơ quan hải quan. hộp thư điện tử (tên miền @ Customs.gov.vn) để nhận thông báo hợp đồng / phụ lục hợp đồng bằng văn bản theo mẫu số 18a / TB-HĐGCL / GSQL Phụ lục II Thông tư 39/2018 / TT-BTC.

Hộp thư điện tử của Chi cục Hải quan tiếp nhận thông báo hợp đồng / phụ lục hợp đồng gia công phải được thông báo tại trụ sở Chi cục, trên trang thông tin điện tử của Cục Hải quan. tỉnh hoặc thành phố. thành phố và phối hợp với Cục Công nghệ thông tin & Thống kê Hải quan đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan nhận thông báo hợp đồng / phụ lục hợp đồng gia công qua thư điện tử, đảm bảo các nguyên tắc sau:

– Thông báo cho tổ chức, cá nhân sản xuất gia công, xuất khẩu mà Chi cục Hải quan quản lý nhận thông báo hợp đồng / phụ lục hợp đồng gia công lại qua địa chỉ thư điện tử của Chi cục. Cục Hải quan kể từ ngày 02/5/2021 và yêu cầu tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản cho Chi cục Hải quan quản lý thông tin về địa chỉ thư điện tử dùng để thực hiện thông báo hợp đồng / phụ lục hợp đồng. hợp đồng gia công lại, cũng như tiếp nhận thông tin phản hồi từ cơ quan hải quan.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có thay đổi địa chỉ thư điện tử thì thông báo bằng văn bản cho Chi cục Hải quan quản lý.

– Phân công công chức thường xuyên kiểm tra hộp thư điện tử của Chi cục Hải quan để nhận thông báo hợp đồng / phụ lục hợp đồng gia công và phản hồi số tiếp nhận thông báo hợp đồng gia công lại cho tổ chức. cá nhân trong thời hạn 02 giờ làm việc kể từ ngày nhận được thông báo do tổ chức, cá nhân gửi qua thư điện tử.

Trường hợp thông báo hợp đồng / phụ lục hợp đồng gia công ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ, tổ chức, cá nhân phải thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý theo quy định tại Điều 4 Thông tư này. 38/2015 / TT-BTC.

Xem chi tiết tại Công văn 1891 / TCHQ-GSQL ngày 22/4/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng