Từ Ngày 1/1/2022, Người Dân Không Phân Loại Rác Sẽ Bị Từ Chối Thu Gom

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Từ ngày 1/1/2022, những người không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 77 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt:

Được quyền từ chối thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phân loại, sử dụng bao gói theo quy định và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định. quy định của pháp luật.

(Trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt khác theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020).

Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức khác trong việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

Điều 77 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cũng quy định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức khác trong việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, cụ thể:

* Đối với Ủy ban nhân dân các cấp

– Ủy ban nhân dân các cấp lựa chọn cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; Trường hợp không thể lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu thì thực hiện theo hình thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

– Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau đây:

+ Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo thẩm quyền; xem xét, giải quyết các kiến ​​nghị, khiếu nại của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân liên quan đến hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt;

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, cộng đồng dân cư và các tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở xác định thời gian, địa điểm, tần suất và lộ trình thu gom. chất thải rắn sinh hoạt;

+ Hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt đến cơ sở thu gom, vận chuyển hoặc đến điểm thu gom theo đúng quy định; hướng dẫn cộng đồng dân cư giám sát và công khai các trường hợp không tuân thủ các quy định về phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt.

* Đối với cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

– Cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, cộng đồng dân cư, đại diện khu dân cư xác định thời gian, địa điểm, tần suất, tuyến đường thu gom chất thải rắn sinh hoạt và công bố công khai.

– Cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải sử dụng thiết bị, phương tiện phù hợp với từng loại chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường. trường học theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Việc vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải theo lộ trình và thời gian do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

* Đối với các môn học khác

– Hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm chuyển chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại đến điểm thu gom theo quy định hoặc chuyển đến cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

– Chủ dự án đầu tư, chủ đầu tư, Ban quản lý khu đô thị mới, chung cư cao tầng, cao ốc văn phòng phải bố trí thiết bị, phương tiện lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với loại chất thải. theo quy định tại khoản 1 Điều 75 của Luật này; tổ chức thu gom chất thải của hộ gia đình, cá nhân chuyển đến cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Nguyên tắc phân loại chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo nguyên tắc quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 như sau:

– Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng và tái chế;

– Thức ăn thừa;

– Chất thải rắn sinh hoạt khác.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng