Tổng Cục Thuế: Lập Danh Sách Nnt Rủi Ro Về Hóa Đơn

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Lập danh sách những người nộp thuế gặp rủi ro về hóa đơn (Ảnh minh họa)

Công văn nêu rõ: Thời gian qua, ngành thuế đã tập trung cải cách thủ tục hành chính thuế, Luật Quản lý thuế quy định người nộp thuế (NNT) tự khai, tự nộp và chịu trách nhiệm trước pháp luật. doanh nghiệp (DN) có quyền xuất hóa đơn để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một bộ phận doanh nghiệp tiếp tục lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế, chính sách để sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng trái phép hóa đơn để mua bán hóa đơn bất hợp pháp thu lợi bất chính. .

Trước thực trạng trên, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai, tăng cường thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc chấp hành Luật Quản lý thuế, chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng hóa đơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. .

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhận diện hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và chế tài xử lý đối với từng hành vi để người nộp thuế biết, tránh tham gia giao dịch mua bán hóa đơn; phối hợp với các đơn vị truyền thông công khai thông tin về các doanh nghiệp có hành vi mua bán hóa đơn để làm gương, góp phần “cảnh cáo” những đối tượng đã, đang và có ý định vi phạm pháp luật về hóa đơn.

Thứ hai, chỉ đạo tất cả các Phòng Thanh tra, Kiểm tra, Chi cục Thuế rà soát, giám sát chặt chẽ, kịp thời các doanh nghiệp in, phát hành, kinh doanh, bán hàng có rủi ro cao. , sử dụng các hóa đơn bất hợp pháp như:

Thu thập dữ liệu về tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (gọi chung là người nộp thuế) do Cục Thuế, Chi cục Thuế quản lý và các thông tin về người nộp thuế từ các cơ quan khác như: Thông tin giao dịch đáng ngờ từ cơ quan giám sát ngân hàng; Thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước khác (Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan khác …); Đơn thư tố cáo; Các phương tiện truyền thông…

Tổ chức xác định doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro trong việc in, phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp; nắm bắt hành vi, phương thức của người nộp thuế sử dụng, mua bán trái phép hóa đơn theo hướng dẫn tại Công văn 2928 / TCT-TTKT ngày 22/7/2020 của Tổng cục Thuế về việc thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT.

Đồng thời, nhận biết các dấu hiệu hành vi, cách thức mua bán, sử dụng hóa đơn của người nộp thuế như: doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn với số lượng lớn nhưng đã tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp đã thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh. kinh doanh nhưng xin hoạt động trở lại, có doanh thu biến động lớn, sử dụng nhiều hóa đơn nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc số thuế phải nộp không tương xứng với doanh thu; Doanh nghiệp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có số lượng hóa đơn đã sử dụng bằng không (0) hoặc số lượng hóa đơn đã sử dụng nhiều bất thường.

Lập danh sách người nộp thuế có nguy cơ in, phát hành, sử dụng, kinh doanh hóa đơn bất hợp pháp (rủi ro về hóa đơn); Rà soát, phân tích dữ liệu thu thập về người nộp thuế để xác định, xác định danh sách người nộp thuế rủi ro về hóa đơn.

Phân tích rủi ro để xác định người nộp thuế có rủi ro hóa đơn cao. Tổ chức giám sát chặt chẽ đối với người nộp thuế có rủi ro cao về hóa đơn.

Thứ ba, các bộ phận chức năng của cơ quan thuế xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế quản lý theo quy định. Phối hợp chặt chẽ cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin về người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký để thông báo công khai thông tin về doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn nhưng bỏ trốn, tạm ngừng hoạt động. doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sử dụng trái phép hóa đơn trên trang thông tin điện tử của ngành thuế và các phương tiện thông tin đại chúng để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, mua bán trái phép hóa đơn. Rà soát, đánh giá các doanh nghiệp rủi ro cao về hóa đơn để tiến hành thanh tra, kiểm tra đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm.

Thứ tư, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 3928 / TCT-TTKT ngày 18/9/2020 về việc cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan, thường xuyên quan tâm chỉ đạo, định hướng của cơ quan thuế. , phòng chức năng phối hợp với cơ quan Công an theo Quy chế 1527 / QCPH-TCT-TCCS ngày 31/10/2007 giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Cảnh sát.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chủ động phối hợp với Công an điều tra hoặc chuyển hồ sơ xử lý theo quy định đối với người nộp thuế sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. , ngăn chặn kịp thời và có biện pháp ngăn chặn, tránh gây hậu quả, thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Công văn 2838 / TCT-KTNB được ban hành ngày 28/07/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng