Tổng Cục Thuế Hướng Dẫn Kê Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hàng Tháng, Hàng Quý

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Tổng cục Thuế hướng dẫn kê khai thuế TNCN hàng tháng, hàng quý (Ảnh minh họa)

Theo đó, Tổng cục Thuế có ý kiến ​​về việc kê khai thuế TNCN hàng tháng, hàng quý như sau:

Tại Điều 8 Nghị định 126/2020 / NĐ-CP quy định:

“Điều 8. Khai thuế theo tháng, theo quý, theo năm, theo từng thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế và quyết toán thuế.

1. Thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu được kê khai theo tháng, bao gồm:

a) Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 9 Nghị định này thì được lựa chọn kê khai theo quý.

2. Thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước kê khai theo quý, bao gồm:

c) Thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc đối tượng khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc đối tượng khai thuế giá trị gia tăng. điều chỉnh tăng theo quý và tùy chọn kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý; Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

… “

Tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2020 / NĐ-CP quy định:

“Điều 9. Tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân

1. Tiêu chí kê khai thuế theo quý

a) Khai thuế GTGT theo quý đối với:

a.1) Người nộp thuế thuộc đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu tổng doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 năm trở lên. . tỷ trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

b) Khai thuế thu nhập cá nhân hàng quý như sau:

b.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý thì được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân. cá nhân hàng quý.

… “

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội … có phát sinh trả thu nhập. từ tiền lương, tiền công nhưng không phát sinh doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì phải khai thuế TNCN theo quý.

Xem chi tiết tại Công văn 2393 / TCT-DNNCN ngày 01/07/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng