Tổ Chức Tín Dụng Không Được Mua, Bán Trái Phiếu Doanh Nghiệp Trong Những Trường Hợp Nào?

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Tổ chức tín dụng không được mua, bán trái phiếu doanh nghiệp trong những trường hợp nào? (Hình minh họa)

Tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp trong những trường hợp nào?

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Thông tư 16/2021 / TT-NHNN, tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

(1) Trái phiếu doanh nghiệp phát hành nhằm mục đích cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp phát hành;

(2) Trái phiếu doanh nghiệp phát hành nhằm mục đích góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp khác;

(3) Trái phiếu doanh nghiệp phát hành nhằm mục đích tăng quy mô vốn lưu động.

(Hiện nay, theo khoản 6 Điều 3 Thông tư 22/2016 / TT-NHNN (bổ sung thêm Thông tư 15/2018 / TT-NHNN) chỉ quy định trường hợp: Tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp với mục đích cơ cấu lại các khoản nợ của chính tổ chức phát hành).

Ngoài ra, trong thời hạn 12 tháng kể từ khi bán trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết đã được tổ chức tín dụng bán. và / hoặc trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết được phát hành cùng lô / đợt với trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà tổ chức tín dụng đã bán.

Sau 12 tháng, kể từ ngày bán trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết, tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà tổ chức tín dụng đã bán và / hoặc trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết được phát hành cùng lô / đợt. trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết được tổ chức tín dụng bán khi:

+ Đáp ứng các quy định khác về nguyên tắc mua, bán trái phiếu doanh nghiệp;

Nguyên tắc mua, bán trái phiếu doanh nghiệp đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

+ Người mua trái phiếu doanh nghiệp này của tổ chức tín dụng có trách nhiệm thanh toán toàn bộ số tiền mua trái phiếu doanh nghiệp tại thời điểm tổ chức tín dụng ký hợp đồng bán trái phiếu doanh nghiệp cho người mua trái phiếu;

+ Doanh nghiệp phát hành trái phiếu được xếp hạng tín nhiệm cao nhất theo quy chế xếp hạng tín nhiệm nội bộ của tổ chức tín dụng tại thời điểm gần nhất trước khi tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp.

Tổ chức tín dụng không được bán trái phiếu doanh nghiệp trong những trường hợp nào?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 16/2021 / TT-NHNN, các trường hợp tổ chức tín dụng không được bán trái phiếu doanh nghiệp bao gồm:

– Tổ chức tín dụng không được bán trái phiếu doanh nghiệp cho công ty con của chính tổ chức tín dụng đó, trừ trường hợp tổ chức tín dụng là thành viên chuyển nhượng bắt buộc bán trái phiếu doanh nghiệp cho ngân hàng thương mại thuộc diện bắt buộc chuyển nhượng.

– Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền.

(Hiện pháp luật chỉ quy định chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi).

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng