Tiền Lương, Tiền Công Có Thể Bị Trừ Nếu Nợ Thuế, Trốn Thuế

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Cụ thể, áp dụng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương, thu nhập đối với cá nhân người nộp thuế buộc phải thi hành quyết định hành chính về thuế đang hưởng tiền lương, tiền công, thu nhập tại cơ quan, tổ chức theo biên chế hoặc hợp đồng lao động có thời hạn. từ 06 tháng trở lên hoặc đang hưởng chế độ hưu trí hoặc mất sức lao động.

Cá nhân bị cưỡng chế, cơ quan, tổ chức quản lý tiền lương, thu nhập và cơ quan, tổ chức có liên quan phải cung cấp thông tin về tiền lương, thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế cho cơ quan quản lý. thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã cung cấp.

Tỷ lệ khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập đối với cá nhân nợ thuế

– Tỷ lệ khấu trừ tiền lương, tiền công, thu nhập của cá nhân không dưới 10% và không quá 30% tổng số tiền lương và phụ cấp hàng tháng của cá nhân đó;

– Đối với các khoản thu nhập khác, tỷ lệ khấu trừ theo thu nhập thực tế, nhưng không quá 50% tổng thu nhập.

– Số tiền và lý do cưỡng chế cụ thể của từng cá nhân sẽ được ghi vào quyết định cưỡng chế (Mẫu số 02 / CC).

– Chỉ khấu trừ một phần tiền lương, tiền công hoặc một phần thu nhập tương ứng với số tiền đã ghi trong quyết định cưỡng chế.

Quyết định cưỡng chế (Mẫu số 02 / CC)

Điều 124. Các trường hợp buộc thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

1. Người nộp thuế còn nợ tiền thuế trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định.

2. Người nộp thuế còn nợ tiền thuế khi hết thời hạn gia hạn nộp thuế.

3. Người nộp thuế nợ thuế có hành vi tẩu tán tài sản, bỏ trốn.

4. Người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế trong thời hạn quy định tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế, trừ trường hợp được hoãn, tạm đình chỉ thi hành quyết định. xử phạt.

Cơ sở pháp lý:

– Điều 124, điểm b khoản 1 Điều 125 Luật quản lý thuế 2019;

– Điểm a Khoản 1, Điểm b Khoản 2, Khoản 4 Điều 32 Nghị định 126/2020 / NĐ-CP.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng