Thông Tin Tín Dụng Là Gì? Các Loại Thông Tin Tín Dụng Được Phép Thu Thập

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Các loại thông tin tín dụng được phép thu thập (Ảnh minh họa)

Thông tin tín dụng là gì?

Thông tin tín dụng là số liệu, số liệu, dữ liệu có liên quan của khách hàng vay tại tổ chức thành viên của công ty thông tin tín dụng. (Khoản 1 Điều 3 Nghị định 58/2021)

Trong đó, khách hàng vay là tổ chức, cá nhân được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc tổ chức tham gia khác thực hiện dịch vụ cho thuê tài sản, mua hàng trả chậm, trả góp. , cầm đồ với các điều kiện về lãi suất, thời hạn, tiền thuê, các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Thông tin nhận dạng là thông tin xác định khách hàng vay theo quy định của Chính phủ về việc giữ bí mật và cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tin tiêu cực về khách hàng vay là thông tin tín dụng về nợ xấu, vi phạm nghĩa vụ thanh toán, vi phạm pháp luật, bị khởi kiện, bị truy tố và các thông tin bất lợi khác ảnh hưởng đến kết quả thẩm định. khách hàng ghi nợ.

Thông tin tín dụng được thu thập

Theo Khoản 2 Điều 18 Nghị định 58/2021, thông tin tín dụng được thu thập bao gồm:

– Thông tin nhận dạng của khách hàng vay và những người có liên quan của khách hàng vay theo quy định của pháp luật hiện hành;

– Thông tin về lịch sử tín dụng, cho thuê tài sản, mua trả chậm, trả góp, cầm đồ;

– Thông tin về lịch sử trả nợ, số tiền đến hạn hoặc chưa đến hạn, hạn mức tín dụng, nhóm nợ, khoản bán nợ, cam kết ngoại bảng và kết quả xếp hạng khách hàng ghi nợ;

– Thông tin về việc bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của bên vay;

– Các thông tin khác có liên quan không được xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của Bên vay, trừ thông tin về Bên vay thuộc danh mục bí mật nhà nước.

Lưu ý: Thông tin cấp tín dụng nêu trên không bao gồm thông tin về việc sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro đối với các khoản cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nghị định 58/2021 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 và thay thế Nghị định 10/2010 / NĐ-CP và Nghị định 57/2016 / NĐ-CP.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng