Thông Báo Về Việc Tra Cứu C / O Mẫu D Điện Tử

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thông báo về việc tra cứu C / O mẫu D điện tử

Theo đó, trong khuôn khổ triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và các bên liên quan trong quá trình làm thủ tục hải quan sử dụng Giấy chứng nhận xuất xứ điện tử mẫu D, Tổng cục Hải quan thông báo như sau:

Từ ngày 1/8/2021, Tổng cục Hải quan đã triển khai chức năng cho phép doanh nghiệp và các bên liên quan tra cứu trạng thái chứng nhận xuất xứ điện tử mẫu D:

– Địa chỉ truy cập:

Doanh nghiệp có thể truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia (địa chỉ: https://vnsw.gov.vn) trên menu Tra cứu C / O hoặc truy cập trực tiếp tại địa chỉ sau: https://khaibaohoso.vnsw. gov.vn/common/COFormDTracking

– Để thực hiện có hiệu quả chức năng trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

+ Thông báo cho doanh nghiệp làm thủ tục hải quan liên quan biết và hướng dẫn sử dụng chức năng trên;

+ Chủ động sử dụng chức năng trên và rà soát, báo cáo vướng mắc (nếu có) về sai sót hoặc yêu cầu hỗ trợ về Tổng cục Hải quan qua Bộ phận hỗ trợ của Tổng cục Hải quan theo số điện thoại 1900 9299 và gửi email đến địa chỉ: bophanhotrotchq @ hải quan. gov.vn để được hỗ trợ và xử lý.

Công văn 3760 / TCHQ-CNTT được ban hành ngày 28/07/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng