Thông Báo Chuyển Đổi Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử Tại Tp.

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thông báo chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử tại TP.HCM (ảnh minh họa)

Theo đó, Cục Thuế TP.HCM thông báo đến quý doanh nghiệp một số nội dung về việc áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn TP.HCM bắt đầu từ ngày 21/11/2021, cụ thể như sau:

1. Hình thức hóa đơn điện tử áp dụng

– Doanh nghiệp đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

– Việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế so với việc sử dụng hóa đơn điện tử không có mã.

Đặc biệt, hóa đơn xuất trên hệ thống được gửi đến cơ quan thuế để cấp mã và lưu trữ hóa đơn tại cơ quan thuế, đảm bảo hàng hóa trên đường khi được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra sẽ dễ dàng tra cứu từ hệ thống. của Cơ quan Thuế.

Đồng thời, hạn chế xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn theo Điều 30 Nghị định 125/2020 / NĐ-CP (chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá hạn …).

2. Doanh nghiệp đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử

Khoản 2 Thông báo 16172 / TB-CTTPHCM yêu cầu:

– Kể từ khi nhận được Thông báo 16172 / TB-CTTPHCM, các doanh nghiệp đã liên hệ với các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử được Tổng cục Thuế chấp thuận (chi tiết tham khảo tại website: https://www.hcmtax.gov.vn) để được hướng dẫn về việc đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu 01 / ĐKTD-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định 123/2020 / NĐ-CP.

– Ngay sau khi doanh nghiệp nộp tờ khai đăng ký, cơ quan thuế sẽ trả lời bằng Thông báo số 01 / TB-TNĐT về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký, cơ quan thuế sẽ trả lời theo mẫu Thông báo 01 / TB-ĐKTD về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận.

– Thời gian đăng ký từ: 01/12/2021 đến 31/12/2021.

3. Xử lý hóa đơn theo quy định trước đây còn tồn

Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế:

– Sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020 / NĐ-CP, Thông tư 78/2021 / TT-BTC;

– Phải ngừng sử dụng hóa đơn đã mua của cơ quan thuế, hóa đơn đã thông báo phát hành theo quy định trước đây;

– Thực hiện tiêu hủy hóa đơn theo quy định, gửi Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn theo Mẫu TB03 / AC và báo cáo quyết toán sử dụng hóa đơn Mẫu BC26 / AC cho cơ quan thuế dưới dạng điện tử.

(Trình tự, thủ tục tiêu hủy thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP).

Ngoài các nội dung trên, việc chuyển đổi, áp dụng hóa đơn điện tử phải tuân thủ các quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP và Thông tư số 78/2021 / TT-BTC.

Xem chi tiết tại Thông báo 16172 / TB-CTTPHCM ngày 10/12/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng