Thay Đổi Bổ Sung Ngành Nghề Trong Giấy Chứng Nhận Đầu Tư

 • 28/10/2020

Thay đổi bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư là một hoạt động Điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thay đổi bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư là một hoạt động Điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

HỒ SƠ CHUẨN BỊ CẦN CÓ

Đơn xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư do Tổng giám đốc ký (theo mẫu);

Nghị quyết của Hội đồng quản trị của doanh nghiệp liên doanh hoặc thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài (đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) về vấn đề xin điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư;

Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện dự án kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến thời điểm xin điều chỉnh.

Ngoài các tài liệu nêu trên, tuỳ nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh cần bổ sung các văn bản sau:

Trường hợp chuyển đổi hình thức đầu tư, chuyển nhượng vốn, bổ sung các tài liệu quy định tại Luật đầu tư mới 2014 có hiệu lực ngày 1/7/2015.

Trường hợp thay đổi, bổ sung mục tiêu hoạt động, bổ sung các tài liệu:

Bản giải trình việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động, trong đó nêu rõ các giải pháp để thực hiện mục tiêu mới như thị trường, vốn, công nghệ...

Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với các dán sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong Giấy chứng nhận đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng loại sản phẩm.

Trường hợp mở chi nhánh sản xuất, bổ sung các tài liệu

Bản giải trình việc mở chi nhánh làm cơ sở sản xuất (nội dung, quy mô, hoạt động của chi nhánh, vốn đầu tư, tiêu thụ sản phẩm...);

Ý kiến của UBND cấp tỉnh về địa điểm, mức tiền thuê đất (nếu có) đối với địa điểm dự định đặt cơ sở sản xuất;

Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với các dán sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong Giấy chứng nhận đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng loại sản phẩm

Trường hợp chia tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp, bổ sung các tài liệu quy định tại Luật doanh nghiệp.

Trường hợp cơ cấu lại vốn đầu tư, cần có các văn bản, tài liệu sau giải trình lý do:

 

    - Giải trình kinh tế kỹ thuật bổ sung;

    - Các điều kiện tài chính đảm bảo cho việc điều chỉnh vốn đầu tư;

    - Danh mục máy móc thiết bị bổ sung (nếu có).

 

Các trường hợp khác có sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Hợp đồng liên doanh, Điều lệ liên doanh, Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thì cần bổ sung Hợp đồng, Điều lệ bổ sung hoặc phụ lục Hợp đồng, Điều lệ.

→ CÁC TRƯỜNG HỢP NÀO CẦN PHẢI THAY ĐỔI BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ

- Bổ sung vốn điều lệ 

- Bổ sung ngành nghề 

- Bổ sung thay đổi địa điểm kinh doanh

- Bổ sung thay đổi người đại diện pháp luật

- Bổ sung thay đổi thành viên góp vốn

- Bổ sung thay đổi chi nhánh, văn phòng đại diện

- Bổ sung thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Khi có một trong các yêu cầu trên, Chủ sở hữu phải tiến hành thủ tục Bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư 

VÌ SAO NÊN CHỌN LUATHONGDUC (LHDFIRM)

LHD Law Firm được đánh giá top 10 công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam về Tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam được xếp hạng tại Legal500 và Hg.org, với 10 năm kinh nghiệm và hệ thống văn phòng làm việc tại Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu…vv LHD Law Firm cam kết làm hài lòng nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Quý khách có nhu cầu thay đổi bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư vui lòng liên hệ với chúng tôi.

PROFILE LHD LAW FIRM
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Thủ tục thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh ? 

Trả lời 

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần liên quan đến vấn đề cần điều chỉnh
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về vấn đề bổ sung ngành nghề kinh doanh
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Bên cạnh đó, nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện cần có giấy chứng nhận đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề đó.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Thời hạn giải quyết hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư ?

Trả lời: 

– Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có)

Mặc dù  ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được quy định trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên hoạt động bổ sung ngành nghề kinh doanh đã làm cho Mục tiêu dự án, quy mô dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài được điều chỉnh, mở rộng. Chính vì lí do này nhà đầu tư cần tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho phù hợp với quy định pháp luật.

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại điều 40 Luật đầu tư 2014?

Trả lời: 

Nhà đầu tư khi có nhu cầu thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư.

Hồ sơ gồm có:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó thể hiện lý do điều chỉnh, nội dung cần điều chỉnh;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư: Trên đó thể hiện rõ các nội dung liên quan đến tiến độ dự án như tiến trình giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, sử dụng đất; trang bị máy móc, thiết bị; vận hành, sản xuất, kinh doanh; tiến độ thực hiện góp vốn; Tiến độ thực hiện các nội dung khác được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Sơ lược tình hình hoạt động của dự án đến thời điểm báo cáo;
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Một sô tài liệu pháp lý khác.

Đối với các dự án thuộc diện xin quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cần tiến hành quyết định chủ trương đầu tư trước khi thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Công ty luật nào chuyên xử lý hồ sơ thay đổi ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư?

Trả lời:

 

LHD Law Firm chuyên tư vấn và làm dịch vụ này

Liên hệ dịch vụ

https://www.luathongduc.com/lien-he.html

106 bình luận trong bài viết này
 1. Visitor
  Thanh Mai
  17/12/2018

  Cho tôi hỏi, trong trường hợp chuyển đổi hình thức đầu tư, các tài liệu bổ sung phải bắt buộc có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 trở đi sao?

 2. Visitor
  tuanle72@gmail.com
  17/12/2018

  Thông tin rất hữu ích! Xin cảm ơn luật sư.

 3. Visitor
  17/12/2018

  Chào Luật sư, Tôi muốn mở thêm chi nhánh sản xuất trong lãnh vực may mặc thì cần bổ sung những giấy tờ gì? Luật sư vui lòng giải đáp giúp tôi tại đây hoặc qua email phanthithuha_ld@yahoo.com.vn. Tôi xin cảm ơn

 4. Visitor
  John Bui
  17/12/2018

  Toi can duoc tu van ve thu tuc nay, vui long lien he cho toi 0936492xxx (Hung John)

 5. Visitor
  Tiến
  18/12/2018

  tôi muốn chia tách doanh nghiệp thì cần bổ sung những giấy tờ gì thưa luật sư? email:ntttien_80@gmail.com

 6. Visitor
  Trần Thanh Tuấn
  18/12/2018

  Tôi cần được tư vấn thêm từ luật sư Đức, Email:thanhtuantran_6803@gmail.com Tel: 0918 332 xxx

 7. Visitor
  Lâm
  18/12/2018

  Công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài thì phải bổ sung những giấy tờ gì? Xin luật sư cho biết cụ thể.

 8. Visitor
  Phan Nguyễn Minh Thành (Minh Thành Corp)
  18/12/2018

  Mình có thể liên hệ trực tiếp với luật sư Đức như thế nào. Mình cần có một số thắc mắc về giấy tờ bổ sung trong trường hợp chuyển nhượng vốn sdt: 0984 440 xxx

 9. Visitor
  alyssa nguyen
  18/12/2018

  Contact me! Need your help Email:alyssanguyen.cali@gmail.com

 10. Visitor
  nghia
  18/12/2018

  ben cong ty luat co the tu van them giup minh thu tuc va ho so can co neu chuyen nhuong vong khong

 11. Visitor
  nthanhtrung1983@gmail.com
  18/12/2018

  nthanhtrung1983@gmail.com: Tôi đã gửi email cho luật sư, xin phản hồi giúp tôi gấp Thanks

 12. Visitor
  Linh Nguyễn
  18/12/2018

  Đà Nẵng có văn phòng của luật sư Hồng Đức không?

 13. Visitor
  Sang
  18/12/2018

  dịch vụ bên bạn rất tốt

 14. Visitor
  guest
  18/12/2018

  Mtôi có chuẩn bị một số giấy tờ rồi nhưng không biết có cần bổ sung gì không? luật sư vui lòng check mail ,kiểm tra giúp tôi xem tôi cần có những giấy tờ gì nữa không? cãm ơn luật sư Email: stonenguyen_thach@gmail.com

 15. Visitor
  liên
  18/12/2018

  Mọi người ơi, muốn liên hệ trực tiếp luật sư Hồng Đức thì như thế nào? Cảm ơn

 16. Visitor
  nhi nguyễn
  19/12/2018

  nhờ luật sư tư vấn thêm về: Bản giải trình việc mở chi nhánh làm cơ sở sản xuất (nội dung, quy mô, hoạt động của chi nhánh, vốn đầu tư, tiêu thụ sản phẩm...) sdt: 0337460xxx

 17. Visitor
  Nhi
  19/12/2018

  chia tách doanh nghiệp cần đầy đủ những giấy tờ gì thưa luật sự

 18. Visitor
  19/12/2018

  Bên luật sư hỗ trợ rất tốt, dịch vụ rất nhanh. Xin cảm ơn

 19. Visitor
  phan hà my
  19/12/2018

  Em gửi mail cho luật sư rồi, xin luật sư xem qua và tư vấn giúp em cần thêm những giấy tờ gì nữa không ạ. 0918200xxx (My)

 20. Visitor
  jennie
  20/12/2018

  haizzz, có quá nhiều giấy tờ cần chuẩn

 21. Visitor
  thanhnhan
  20/12/2018

  ở hCM thì có gặp trực tiếp luật sư Đức được khong

 22. Visitor
  phu
  20/12/2018

  toi can thay doi giay chung nhan dau tu co von 100 nuoc ngoai

 23. Visitor
  Hằng Jennifer
  20/12/2018

  bên luật sư check mai em nha: thuhang_jennifer@gmail.com

 24. Visitor
  Nguyễn Trọng Quyền
  20/12/2018

  Xin chào Luật sư, Công ty chúng tôi mới hoạt động được 2 năm trong lĩnh vực may mặc. Giờ tôi đang muốn mở rộng quy mô sản phẩm và lĩnh vực hoạt động nên cần phải bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh. Bên luật sư có thể tư vấn giúp cho tôi giấy tờ và thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật được không? Trong email tôi có đính kèm một số các loại giấy tờ, luật sư vui lòng xem và báo giá trong thời gian sớm nhất có thể giúp tôi. Email: nguyentrongquyen@smcompany.com

 25. Visitor
  Hằng
  20/12/2018

  chào anh/chị, em có làm giấy tờ thay đổi ngành nghề kinh doanh nhưng không hợp lệ, em có gửi mail cho anh chị với tên hangnguyen_2206@gmail.com, chuyển qua hộp thư all@lhdfirm.com, anh chị giúp em xem lại tài lịệu em đính kèm trong file tư vấn cho em với. Thời hạn bổ sung là bao lâu và chi phí dịch vụ thế nào, anh chị giúp em nha, em lo quá!

 26. Visitor
  Thanh Thanh (Kid's World)
  20/12/2018

  Mình có một số cửa hàng bán quần áo trẻ em, nhưng giờ muốn mở rộng quy mô hơn nên định bán thêm mặt hàng đồ chơi trẻ em. Trường hợp của mình như vậy thì cần phải thêm những giấy tờ thủ tục thế nào? Thời hạn thay đổi thủ tục nhanh nhất là bao lâu và chi phí sẽ như thế nào? Mình ở HCM (email: thanhthanh_kidsworld@gmail.com 0932366xxx)

 27. Visitor
  Ngô Minh Nhật
  20/12/2018

  Chào luật sư, tôi muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh nên có tự chuẩn bị một số giấy tờ nhưng không biết đã đủ chưa? Cụ thể ngành nghề cần thay đổi tôi đã gửi chi tiết trong mail, đính kèm là một số giấy tờ có sẵn như: - Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh - Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên - Biên bản họp của Hội đồng thành viên - Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định - ... Luật sư vui lòng xem lại và tư vấn giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn

 28. Visitor
  Alyssa nguyen
  20/12/2018

  Good service! Thanks for your help.

 29. Visitor
  Quốc
  20/12/2018

  Chào anh/chị bên luathongduc, Anh chị có dịch vụ hỗ trợ thay đổi tên công ty không ạ? nếu có thì xin tư vấn giúp em về thủ tục, thời gian thay đổi nhanh nhất là bao lâu? chi phí toàn dịch vụ là thế nào? Em sẽ gửi thêm thông tin về công ty em cho anh chị qua mail ở Hà Nội. Em xin cảm ơn.

 30. Visitor
  P
  20/12/2018

  em cần tư vấn, em muốn kinh doanh thêm một số mặt hàng mới nhưng chưa biết phải bổ sung giấy tờ như thế nào? Em có đính kèm 1 file excel có liệt kê tất cả các mặt hàng mới bên em, anh chị giúp em giải quyết trường hợp này với ạ. Ngoài ra cho em xin chi phí trọn gói dịch vụ bên anh chị nữa ạ. Trần Văn Trung: pntstyle_hcm@gmail.com

 31. Visitor
  Hoàng Phúc
  21/12/2018

  Mình buôn bán và phân phối đồ điện tử, giờ muốn chi nhánh ờ Khánh Hội quận 4 thì cần những thủ tục giấy tờ gì? mình có gửi email kèm giấy đăng ký doanh nghiệp, bạn tư vấn giúp mình những thông tin cần thiết nha, vì mình đang muốn xong càng nhanh càng tốt. Hoàng Phúc: hoangphuc_computer@gmail.com

 32. Visitor
  Minh Anh
  21/12/2018

  tôi cần tư vấn gấp 0984303xxx (Minh Anh)

 33. Visitor
  an
  21/12/2018

  Chào luathongduc, tôi cần bổ sung ngành “Mua bán nông sản. Đại lý ký gửi hàng hóa” thì cách đăng ký và ghi ngành như thế nào? thủ tục, chi phí ra sao? chi tiết cụ thể, các loại giấy tờ và danh mục mặt hàng tôi sẽ gửi qua email cho bên phía luathongduc, vui lòng phản hồi sớm

 34. Visitor
  Christ
  21/12/2018

  Tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nay muốn bổ sung một số ngành kinh doanh thì có cần điều kiện gì không? Giấy tờ thủ tục sẽ như thế nào? Bên bạn có hỗ trợ dịch vụ soạn, chuẩn bị giấy tờ trọn gói không?

 35. Visitor
  Khang
  21/12/2018

  Cần hỗ trợ tư vấn về trường hợp chuyển nhượng vốn Phạm Minh Khang 0937862xxx

 36. Visitor
  Lê Vũ
  21/12/2018

  Hiện giờ công ty mình muốn tăng thêm chức năng buôn bán linh phụ kiện ( mua của công ty A và bán cho công ty B ) Cho hỏi giờ công ty mình phải làm gì? xin bổ sung giấy chứng nhận đầu tư thêm chức năng buôn bán linh liện, hay là phải xin đề nghi cấp phép kinh doanh. Tks! Chi tiết xin vui lòng gửi qua email: vulee_1991@gmail.com

 37. Visitor
  Cty Thái Hà
  22/12/2018

  muốn đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cần có những thủ tục hồ sơ gì? Bên bạn có dịch vụ hỗ trợ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không? chi phí hoàn tất thủ tục là bao nhiêu? mình đã có bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) và Giấy chứng nhận đăng ký thuế thì có cần gì nữa không? thaihacorp@gmail.com

 38. Visitor
  Diễm
  22/12/2018

  em cần tư vấn ạ 0924305xxx (Diễm)

 39. Visitor
  Cao Ngọc Toàn
  22/12/2018

  Hồ sơ và quy trình thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như thế nào. Thời gian hoàn tất thủ tục thay đổi là trong bao lâu. Bên LHD có thể tư vấn cho tôi trong trường hợp này không? cụ thể tôi sẽ gửi thêm trong email với file đính kèm một số giấy tờ tôi đã chuẩn bị. Tôi ở Hà Nội

 40. Visitor
  nguyentranminhphong@minhphong.com
  22/12/2018

  Thưa luật sư, doanh nghiệp mình đang làm là DN 100% vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập theo GCN ĐT vào năm 2006, trên GCNĐT thì công ty mình sản xuất và gia công xe lăn và các linh kiện liên quan.Giờ muốn mở rộng quy mô bán thêm một số mặt hàng linh phụ kiện cho xe lăn thì như thế nào?

 41. Visitor
  Apple Truc
  22/12/2018

  Cần tư vấn về trường hợp Doanh nghiệp muốn bổ sung mã ngành nghề đăng ký kinh doanh thì phải làm thế nào, thủ tục thực hiện có khó không, chi phí dịch vụ trọn gói cho đến khi hoàn tất là bao nhiêu và mất bao lâu vậy bạn?

 42. Visitor
  Lê Xuân Trường
  22/12/2018

  Hi Mr/Mrs, Để mở thêm cơ sở sản xuất ở Bình Dương thì tôi cần phải làm thế nào? Hiện tôi đang có công ty sản xuất đồ nhựa ở Hồ Chí Minh.

 43. Visitor
  Lê Minh
  22/12/2018

  Muốn gặp trực tiếp luật sư Đức để được tư vấn thì tôi có thể liên hệ bằng cách nào? Tôi ở Huế

 44. Visitor
  Văn Hùng
  22/12/2018

  em cần bổ sung một số mặt hàng mới cho cty thì phải làm thế nào, cty em mới thành lập đầu năm 2017. Chi tiết cty và danh mục mặt hàng mới em đã đính kèm trong mail, xin tư vấn gấp giúp em ( Email: dangvanhung@lnpt.com)

 45. Visitor
  Long
  24/12/2018

  LHD có hỗ trợ dịch vụ chuyển từ cty TNHH hai thành viên sang một thành viên không? chi phí trọn gói như thế nào?

 46. Visitor
  Hoàng Phi
  24/12/2018

  Bên mình đang có nhu cầu bổ sung thêm ngành nghề đào tạo điều dưỡng thay vì chỉ xuất khẩu lao động như trước. Cho mình hỏi khi đăng ký thì mình cần cung cấp giấy tờ gì khác ngoài giấy chứng nhận đăng ký không? Mình sẽ gửi cho bên bạn một file rar tổng hợp giấy tờ có sẵn, bên bạn xem hỗ trợ báo giá cho mình nha. Xin cảm ơn!!!

 47. Visitor
  thủy
  24/12/2018

  chào anh/chị, em muốn được tư vấn 0963858xxx

 48. Visitor
  Dương
  24/12/2018

  bên mình có link download mẫu đơn xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư do Tổng giám đốc ký không ạ? có thể gửi qua email cho em được không và em cũng cần tư vấn thêm nữa ạ.

 49. Visitor
  nội thất Thành An
  24/12/2018

  Tôi kinh doanh đồ nội thất, nay muốn kinh doanh thêm đồ gia dụng thì cần phải có những giấy tờ gì? thời gian để hoàn thành mọi thủ tục là bao lâu và giá dịch vụ sẽ là bao nhiêu?

 50. Visitor
  Tài
  24/12/2018

  Chào LHD, tôi kinh doanh và đang cần tìm dịch vụ lo giấy tờ thủ tục để mở thêm chi nhánh mới. không biết LHD có hỗ trợ trường hợp này không? Thông tin chi tiết bên tôi sẽ gửi qua email, vui lòng trả lời tôi trong thời gian sớm nhất

 51. Visitor
  Tonny (Hưng)
  24/12/2018

  Tôi có thể gặp được luật sư Đức ở văn phòng tại Đà Nẵng không? Làm thế nào để tôi gặp được luật sư, tôi cần được luật sư tư vấn trực tiếp

 52. Visitor
  Việt Hàn edu
  24/12/2018

  Tôi làm bên lĩnh vực giáo dục (Việt - Hàn), có vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài . Nay Công ty tôi muốn kinh doanh thêm ngành nghề tư vấn du học thì phải làm giấy tờ như thế nào?

 53. Visitor
  Vĩnh
  24/12/2018

  Tôi là Vĩnh làm bên lĩnh vực bất động sản và muốn chuyển nhượng vốn đầu tư, anh/chị vui lòng tư vấn giúp tôi trường hợp trên.

 54. Visitor
  văn
  24/12/2018

  Tôi muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty tôi có vốn đầu tư 100% người nước ngoài, tôi có gửi email một số giấy tờ gồm: - Bản đăng ký/ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh). - Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư. – Phụ lục sửa đổi điều lệ doanh nghiệp. – Báo cáo tình hình thực hiện dự án của doanh nghiệp đến thời điểm đề nghị thay đổi. - .... Và còn một số giấy tờ khác, như vậy đã đủ chưa?

 55. Visitor
  Đăng Huynh
  24/12/2018

  Em chào anh/chị, em mới thành lập cty ở tp. HCM và có gặp rắc rối về một số vấn đề, em cần được anh chị tư vấn gấp. Nguyễn Đăng Huynh: 0925455xxx

 56. Visitor
  Hùng
  24/12/2018

  Mình muốn cơ cấu lại vốn đầu tư cho công ty, LHD vui lòng xem mail và tư vấn giúp mình! Cao Hùng Vỹ: cao_hungvy@gmail.com

 57. Visitor
  Jack
  26/12/2018

  Xin chào luật sư! Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty tôi sắp hết hạn. Tôi muốn xin cấp lại thì tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì?Tôi nghe nói thay đổi giấy chứng nhận đầu tư thì cũng sẽ thay đổi luôn cả giấy phép kinh doanh.Do tôi muốn làm một lần 2 loại này luôn vậy tôi nên chuẩn bị hồ sơ như thế nào, chi phí ra sao?Xin cám ơn.

 58. Visitor
  Duy
  26/12/2018

  Tôi cần tư vấn về trường hợp mở thêm xưởng sản xuất nội thất ở ngoài BÌnh Dương thì cần có những loại giấy tờ gì? Tôi có gửi kèm giấy đăng ký kinh doanh trong email

 59. Visitor
  Lê Minh Khang
  26/12/2018

  Hiện nay, bên công ty chúng tôi đang cần làm hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh ở Bến Tre. Tuy nhiên, một số mã ngành nghề chúng tôi đã đăng ký thay đổi theo quyết định 27. Nhờ bên quý luật sư hướng dẫn để chúng tôi cập nhật và làm thủ tục thành lập địa đểm kinh doanh ở Bến Tre - le_minh_khang@gmail.com

 60. Visitor
  Hoàng Quân
  26/12/2018

  Tôi cần tư vấn về chi phí và thời gian làm dịch vụ sát nhập công ty, xin gọi lại số 0927688xxx (Hoàng Văn Quân)

 61. Visitor
  Hoàng Trần Diễm My
  26/12/2018

  Chào Luật sư, Em có cửa hàng phân phối bánh kẹo, nay muốn bổ sung thêm buôn bán và phân phối bánh kẹo nhập khẩu từ nước ngoài về thì cần phải có những thủ tục gì? Cửa hàng của em có 5 chi nhánh ở Sài Gòn.

 62. Visitor
  Diễm My
  26/12/2018

  Em đã gửi cho luật sư một số giấy tờ liên quan đến cửa hàng của em trong đó có 1 file excel liệt kê các mặt hàng, sản phẩm mới. Bên phía luật sư giúp em trường hợp này nhé! Cảm ơn luật sư một lần nữa

 63. Visitor
  Phillip
  26/12/2018

  Công ty tôi là công ty một thành viên, hiện muốn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh ăn uống thì cần bổ sung thêm những giấy tờ gì? Xin cho biết sớm ạ. Xin cảm ơn.

 64. Visitor
  Davis Hao
  26/12/2018

  Luật sư có thể giúp tôi trường hợp này không? Vì công ty tôi đang có ý định chuyển nhượng dự án đầu tư cho công ty khác nhưng vẫn chưa rõ giấy tờ cần đầy đủ là những gì? Thông tin cụ thể về cty tôi sẽ gửi cho phía luật sư, mong được luật sư liên hệ và trao đổi sớm.

 65. Visitor
  Đào Nguyên Vũ
  26/12/2018

  Doanh nghiệp của tôi ở Hà Nội, có 100% vốn đầu tư nước ngoài, bây giờ đang cần bổ sung thêm ngành nghề dịch vụ cho thuê nhà xưởng thì cần những giấy tờ gì? thời gian hoàn thành giấy tờ nhanh nhất là khoảng bao lâu, trọn gói dịch vụ này có chi phí như thế nào? Tôi đã gửi mail chi tiết, xin phản hồi sớm

 66. Visitor
  27/12/2018

  Công ty tôi là công ty TNHH MTV đăng ký kinh doanh tại TP.HCM, nay muốn bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh đại lý gas. thì xin hỏi phải đăng ký theo mã ngành nghề gì trong hệ thống mã ngành quy định, anh/chị có hỗ trợ làm thủ tục này không, chi phí như thế nào. Xin cám ơn

 67. Visitor
  Đặng Văn Thái
  27/12/2018

  Tôi cần được tư vấn 0374505xxx - Đặng Văn Thái

 68. Visitor
  Anh Võ
  27/12/2018

  Hiện Công ty tôi là công ttnhh 2 thành viên (trong đó có 1 thanh viên là tổ chức Cty tnhh góp 90% vốn điều lệ và 1 tv là cá nhân góp 10%) được thành lập 2016, nay muốn bổ sung ngàng nghề kihn doanh, tôi đã hoàn thành bổ sung theo các mẫu trên web site của sở kế hoạch đầu từ. Tuy nhiên tôi chưa rõ ở chỗ:tại mẫu biên bản họp có yêu cầu chủ tọa là chủ tịch hội đồng tv vậy chủ tọa tức là chủ tịch của tổ chức góp vốn phải không? vậy tôi có cần nộp kèm thêm giấy phép dkkd của tổ chức góp vốn không? và có cần kèm thêm photo giấy cmnd của đại diện theo PL của tổ chức góp vóp không?Xin giúp tôi làm rõ để hồ sơ nộp lên sở đúng yêu cầuchân thành cảm ơn

 69. Visitor
  kim
  27/12/2018

  em có chuẩn bị một số giấy tờ để mở thêm chi nhánh ở Long An nhưng khi đem nộp vẫn thiếu. Anh/chị giúp em xem em đang thiếu những giấy tờ gì ạ. Em có đính kem các file trong mail ạ.

 70. Visitor
  nhi
  27/12/2018

  E muốn bổ sung ngành nghề cho chi nhánh thì thủ tục như thế nào? và có đăng ký tại nhà được không? vì em thấy đăng ký tại nhà chỉ có thay đồi địa chỉ, thay đổi tên và người đứng đầu chi nhánh, còn phần bổ sung ngành nghề kinh doanh thì em không thấy. e xin cảm ơn.mong sớm nhận được phản hồi!

 71. Visitor
  Thúy Hằng
  27/12/2018

  Chào anh/chị,Vui lòng cho em hỏi, Công ty em muốn nhập hàng về bán, thì có cần bổ sung ngành nghề "Xuất nhập khẩu" trong giấy phép kinh doanh không ạ? Và thủ tục là "Bổ sung ngành nghề" phải không ạ? Nhưng em tìm hoài không thấy mã ngành "Xuất Nhập Khẩu". Vui lòng hướng dẫn giúp em ạ.

 72. Visitor
  Đức
  27/12/2018

  Tôi cần giá dịch vụ làm thủ tục sát nhập công ty, công ty tôi có vốn đầu tư 100% nước ngoài nhưng công ty kia thì không? Vui lòng báo giá qua email sớm cho tôi

 73. Visitor
  minh minh
  27/12/2018

  toi xin duoc hoi chi phi dich vu ho tro lam giay to mo them chi nhanh phan phoi cac mat hang, do dung cho tre em nhu: binh sua, quan ao, giay dep, do choi, .... tat ca deu la hang nhap khau pham thi minh minh: 0925789xxx

 74. Visitor
  Thúy
  27/12/2018

  Chào anh chị, Em đang làm tại công ty TNHH Thuy Beauty Academy, hiện giờ bên em dự kiến mở rộng sang lĩnh mực kinh doanh mỹ phẩm nên muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh trong DKKD có sẵn vậy em cần những giấy tờ thủ tục gì?

 75. Visitor
  Diễm Hằng
  28/12/2018

  Cho e hỏi, em có giấy ĐKKD hàng may mặc, nhưng giờ e muốn thêm ngành xuất khẩu hàng may mặc đó thì cần phải làm như thế nào ạ?

 76. Visitor
  Võ Thị Thảo
  28/12/2018

  Em chào anh chịEm là Công ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế Việt, ngành nghề kinh doanh bên em là Chuyển Phát Nhanh bây giờ em muốn bổ sung thêm cho Thuê kho thì phải làm thế nào để đăng ký, Em cám ơn anh/chị?

 77. Visitor
  Phạm Minh Kiên
  28/12/2018

  Chào anh chị, em muốn xin link download mẫu hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài ạ? em có thể lấy mẫu ở đâu? Em xin cảm ơn

 78. Visitor
  Thanh An
  28/12/2018

  Chúng tôi muốn đăng ký thêm ngành sản xuất gạch cho địa điểm kinh doanh tại thủ dức công ty chính ở Bình Thạnh (ngành nghề đó có trong giấy phép kinh doanh). Vui lòng tư vấn giải quyết trường hợp này

 79. Visitor
  Trần Hinh
  28/12/2018

  Thưa luật sư, tôi có tự chuẩn bị một số giấy tờ để cơ cấu lại vốn đầu tư cho công ty tôi. Tuy nhiên khi nộp vẫn thông báo là thiếu. Hiện giờ tôi không biết cụ thể là thiếu những giấy tờ nào, luật sư vui lòng xem các file đính kèm trong mail và tư vấn giúp tôi, vì tôi đang rất cần.

 80. Visitor
  Trần Nguyễn Thanh Ngân
  28/12/2018

  ANh chị cho em hỏi, bên LHD có hỗ trợ dịch vụ tư vấn kế toán thuế, báo cáo thuế không? Nếu có vui lòng gọi 0908882xxx

 81. Visitor
  Đặng Hoàng Anh
  28/12/2018

  Doanh nhiệp của em là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp đã được cấp GCN đầu tư và giấy phép ĐKKD về quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy.Nay doanh nghiệp em muốn bổ sung thêm quyền xuất khẩu xe hai bánh, phụ tùng xe hai bánh ở cả công ty mẹ và chi nhánh tại TPHCM. Như vậy, công ty em cần phải làm những thủ tục gì. thời gian hoàn tất thủ tục nhanh nhất là bao lâu? đối với chi nhánh muốn bổ sung ngành nghề trên có cần xin GCN đầu tư và Giấy phép kinh doanh riêng nữa không hay chỉ cần Công ty mẹ có bổ sung là được? Cho em xin thông tin chi phí toàn dịch vụ luôn.

 82. Visitor
  Trần Văn Hùng
  28/12/2018

  Tôi vừa gửi cho anh chị một email liên quan đến việc mở thêm chi nhánh và các giấy tờ liên quan, anh chị vui lòng kiểm tra mail và phản hồi cho tôi sớm

 83. Visitor
  Nguyễn Quốc Thái
  29/12/2018

  Chào anh chị bên LHD, em muốn xin bảng báo giá về việc chuyển nhượng vốn, em là người nhận vốn. Thủ tục có khó không và thời gian là mất bao lâu ạ?

 84. Visitor
  Hàn Lâm
  29/12/2018

  EM muốn mở thêm chi nhánh cho công ty, nhưng hiện giờ giấy phép kinh doanh đã mất thì em phải làm thế nào đây ạ? Việc mất giấy có ảnh hưởng đến việc kinh doanh của em không ạ? Bên anh chị có hỗ trợ làm lại giấy phép kinh doanh và làm hồ sơ mở chi nhánh không?

 85. Visitor
  phú
  29/12/2018

  cho mình hỏi, mình làm bên sản xuất kiếng, muốn bổ sung thêm ngành nghề sản xuất màng nhựa film PVB thì cần có những giấy tờ thủ tục gì?

 86. Visitor
  Khang Hy
  31/12/2018

  Chào luật sư, tôi kinh doanh nhà hàng nay muốn thêm cả tổ chức sự kiện thì có cần phải làm thủ tục bổ sung ngành nghề không? Nếu có thì thủ tục gồm những gì? Có khó không? xin tư vấn chi tiết giúp tôi.

 87. Visitor
  Tô Thị Ngọc Mai
  31/12/2018

  xin chào tôi muốn được luật sư Đức tư vấn trực tiếp 0984909xxx

 88. Visitor
  Jennifer
  31/12/2018

  Anh/ chị vui lòng check mail của tôi: phamthinhung@dndp.com - Tôi có gửi cho anh/ chị một mail yêu cầu tư vấn trọn gói dịch vụ chia tách công ty giữa tôi và chồng, trong email bao gồm những thông tin liên quan về công ty. Mong trả lời sớm.

 89. Visitor
  Đinh
  31/12/2018

  Cho em hỏi, em có thể lấy mẫu đơn "ủy thác xuất khẩu" ở đâu vậy ạ? EM cảm ơn.

 90. Visitor
  Hoàng Cao Minh Hà
  31/12/2018

  chào anh/chị, em có mở một công ty TNHH MTV về dịch vụ du lịch, khách sạn. Bây giờ có một người bạn là người nước ngoài muốn hợp tác góp vốn đầu tư để mở rộng quy mô công ty. Trường hợp này em cần phải làm gì ạ? Bên anh/chị có hỗ trợ giải quyết giấy tờ trong trường hợp này không?

 91. Visitor
  Lê Hoàng Sơn
  31/12/2018

  Chúng tôi là công ty về lĩnh vực giáo dục Ngoại ngữ - Tin học; nay tôi muốn thêm ngành nghề đào tào - tư vấn du học thì cần phải có những giấy tờ gì ngoài giấy ĐKKD?

 92. Visitor
  Phạm Quang Huy
  31/12/2018

  Tôi có một Công ty TNHH MTV hoạt động trong lĩnh vực mua bán văn phòng phẩm, nay tôi muốn bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động: đào tạo ngoại ngữ (không cấp bằng, không cấp chứng chỉ cho học viên). Tôi phải thực hiện như thế nào và hồ sơ cần chuẩn bị những gì? Xin cám ơn .

 93. Visitor
  Lã Văn Hùng
  31/12/2018

  mình có mấy cửa hàng bán xe máy cũ, sau đó mình có kinh doanh thêm phụ kiện, phụ tùng, decal xe,... nhưng do chưa đăng ký nên có bị đóng phạt. Do có nhiều cửa hàng ở Biên Hòa, Đồng Nai nên khi bị phạt mất rất nhiều tiền nhưng mình vẫn chưa thể đăng ký thêm những mặt hàng đó vào giấy phép kinh doanh của mình được. bạn vui lòng tư vấn và giúp tôi giải quyết trường hợp này sớm

 94. Visitor
  Ngô Thị Mỹ Lệ
  31/12/2018

  em mở spa và muốn kinh doanh thêm một số mặt hàng mỹ phẩm (son, phấn, kem,...). anh chị vui lòng giúp em làm giấy tờ bổ sung những mặt hàng này vào giấy phép kinh doanh với ạ. em có gửi email cho anh chị trong đó có một file excel tổng hợp những mặt hàng em muốn kinh doanh rồi ạ.

 95. Visitor
  Vi Đức Hải
  31/12/2018

  Muốn thêm ngành nghề nhà hàng tiệc cưới, tổ chức sự kiện thì phải làm thế nào? Tôi đang kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn? Chi phí hoàn tất thủ tục trong trường hợp này là bao nhiêu?

 96. Visitor
  Lê Hoàng Trung Dũng
  31/12/2018

  Kính gửi LHD Law Firm, em đang sống ở Hà Nội và vừa thành lập một doanh nghiệp với một người bạn. Công ty em có hỗ trợ vốn đầu tư nước ngoài là 50% về lĩnh vực sản xuất hàng giày dép. Bên công ty em hiện đang có trục trặc một số vấn đề liên quan đến các mẫu mã mới. Anh chị vui lòng xem mail giúp em, trường hợp này em có phải bổ sung thêm giấy tờ để cho các mặt hàng này vào giậy phép kinh doanh không ạ? Em cảm ơn anh chị.

 97. Visitor
  Mai An Tâm
  31/12/2018

  Chào quý anh/chịCông ty tôi đã đăng ký hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, nay muốn đăng ký bổ sung mảng kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế, Tôi đang chuẩn bị hồ sơ để xin đăng ký bổ sung ngành nghề này nhưng không biết đã đầy đủ hay chưa? Trong email có đính kèm một số hồ sơ như văn bản "Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp" , yêu cầu ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi,... Anh chị vui lòng xem lại và tư vấn cho tôi. Cám ơn

 98. Visitor
  bảo
  31/12/2018

  tái cơ cấu lại vốn đầu tư cho công ty TNHH 2 TV thì cần phải có những thủ tục gì? tôi làm bên lĩnh vực bất động sản và là công ty nhỏ

 99. Visitor
  Thành Duy
  31/12/2018

  Xin tư vấn: Tôi kinh doanh nội thất ở Thủ Đức (Nội thất Thành Duy), tôi đang muốn mở một sở sản xuất nội thất ở Bình DƯơng nhưng chưa biết sẽ phải cần có những giấy tờ gì? Anh chị vui lòng tư vấn giúp tôi về dịch vụ này.

 100. Visitor
  Viết Cường
  31/12/2018

  Cty chúng tôi muốn bổ sung thêm ngành nghề giám sát xây dựng công nghiệp dân dụng thì phải có điều kiện như thế nào để được bổ sung

 101. Visitor
  Nguyễn Trọng Lâm Hiếu
  31/12/2018

  Dạ cho hỏi công ty em muốn đăng ký thêm ngành nghề chế tạo sản xuất máy móc thiết bị ( trong lĩnh vực xây dựng) thì phải cần chuẩn bị hồ sơ gồm những gì ạ? xin tư vấn, cảm ơn

 102. Visitor
  Hoàng Dũng
  04/01/2019

  Chào anh/chị bên luathongduc, em có một số chi nhánh bán đồ nông sản như: phân bón, thuốc trừ sâu, hạt giống,...và hiện giờ muốn kinh doanh thêm thuốc thú y, cám,...cho chăn nuôi thì phải bổ sung những giấy tờ gì để tất cả các chi nhánh đều có thể bán thêm được nhưng mặt hàng đó. Anh chị vui lòng tư vấn cho em những giấy tờ thông tin cần thiết. em cảm ơn anh chị

 103. Visitor
  Nguyễn Trường Thanh Thảo
  04/01/2019

  Dear LHD, tôi cần bổ sung thêm ngành nghề cho công ty nhưng do là công ty có vốn đầu tư 100% nước ngoài nên không biết cần phải có những giấy tờ gì? Vui lòng tư vấn cho tôi về thủ tục, giấy tờ chi phí dịch vụ hỗ trợ trường hợp này qua email nguyentruongthanhthao@vace.com - Thông tin chi tiết tôi sẽ đính kèm trong mail

 104. Visitor
  Hoàng Long
  04/01/2019

  chào bạn, mình có làm giấy tờ thay đổi ngành nghề kinh doanh cho công ty nhưng không hợp lệ, bạn vui lòng hỗ trợ mình gấp. Chi tiết về công ty và trường hợp bên mình đã gửi email qua cho bạn. Mong nhận được câu trả lời sớm.

 105. Visitor
  thanh thao
  07/01/2021

  cho em hỏi bên em bổ sung nghành nghề vào giấy đăng kí kinh doanh rồi có cần đăng kí thêm bên giấy chứng nhận đầu tư không ạ ( cty em 100% vốn đầu tư nước ngoài ạ )

 106. Visitor
  Nguyệt
  09/03/2021

  xin chào ! em cần tư vấn thủ tục điều chỉnh IRC và ERC. tư vấn giùm em ạ!

Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng