Tạm Ngừng Sản Xuất Kinh Doanh Có Phải Nộp Lệ Phí Môn Bài Không?

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Theo hướng dẫn tại Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020 / NĐ-CP:

Người nộp lệ phí chủ động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch mà không nộp lệ phí môn bài cho năm tạm ngừng kinh doanh kèm theo các điều kiện sau: Văn bản đề nghị tạm ngừng sản xuất và hoạt động kinh doanh, gửi cơ quan thuế trước thời hạn nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài trong năm đề nghị tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh mà không có đủ các điều kiện trên thì phải nộp lệ phí môn bài cả năm.

Như vậy, để được miễn lệ phí môn bài trong năm tạm ngừng sản xuất kinh doanh thì phải đáp ứng đủ 03 điều kiện:

(1) Thời gian tạm dừng trong năm dương lịch (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12);

(2) Văn bản đề nghị cơ quan thuế tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh trước ngày 30 tháng 01 hàng năm;

Lưu ý: Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh trước ngày tạm ngừng kinh doanh ít nhất 03 ngày làm việc (Khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020).

(3) Chưa nộp lệ phí môn bài cho năm xin đình chỉ.

Trường hợp không đáp ứng đủ 03 điều kiện trên thì phải nộp đủ lệ phí môn bài cho cả năm.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng