Tái Cấp Vốn Với Lãi Suất 0% Cho Các Tổ Chức Tín Dụng Sau Khi Cho Vna Vay

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Tái cấp vốn với lãi suất 0% cho các tổ chức tín dụng sau khi cho TTXVN vay (Ảnh minh họa)

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho TTXVN vay vốn theo Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ.

Số tiền tái cấp vốn

Mức tái cấp vốn tối đa đối với mỗi khoản vay của VNA không được vượt quá mức cho vay của từng khoản vay của VNA theo mẫu đơn đề nghị cho vay tái cấp vốn của tổ chức tín dụng.

Mức tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng tối đa là 4.000 tỷ đồng.

Lãi suất tái cấp vốn

Lãi suất tái cấp vốn là 0% / năm áp dụng đối với kỳ hạn tái cấp vốn và thời hạn gia hạn tái cấp vốn (nếu có).

Lãi suất áp dụng đối với nợ gốc tái cấp vốn quá hạn là 150% lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước công bố tùy từng thời điểm tại thời điểm quá hạn tái cấp vốn.

Tài sản đảm bảo

Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn không cần thế chấp cho các tổ chức tín dụng.

Thông tư 04/2021 / TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 05/04/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng