Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có Công văn 9000 / SYT-NVY ngày 02/12/2021 về việc phát hành hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động là F0.

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Theo đó, hướng dẫn mẫu, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và cách ghi nội dung của giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

(1) Đối với trường hợp người lao động thuộc diện F0 đang điều trị nội trú hoặc cách ly tập trung tại cơ sở thu gom, điều trị COVID-19 trên địa bàn phường, xã, quận, huyện (cơ sở cách ly tập trung F0):

+ Cơ sở điều trị, thu dung COVID-19, bệnh viện điều trị COVID-19 cấp giấy ra viện theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 56/2017 / TT-BYT.

+ Cơ sở thu dung dịch COVID-19 phường, xã, quận, huyện (tầng 1) sử dụng mộc của bệnh viện được phân công phụ trách theo quy định tại mục 5.3, Quyết định 4111 / QĐ-BYT ngày 26/8/2021.

(2) Trường hợp nhân viên bị cách ly F0 tại nhà:

+ Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức, trạm y tế phường – xã, thị trấn thực hiện chăm sóc, quản lý F0 tại nhà cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH theo quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư 56/2017 / TT-BYT.

+ Trường hợp Trạm y tế lưu động và Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng có hỗ trợ chăm sóc F0 tại nhà thì bác sĩ được phân công trực tiếp chăm sóc F0 sẽ ký xác nhận vị trí “Người hành nghề KB”. “CB”, đơn vị chủ quản là Trung tâm Y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức có trách nhiệm ký tên, đóng dấu vào Giấy xác nhận hoặc ủy quyền bằng văn bản cho Trạm Y tế phường, xã, thị trấn ký, đóng dấu.

Trong một lần khám bệnh, người bệnh được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trong thời gian tối đa là 30 ngày. Trường hợp người F0 cần nghỉ việc trên 30 ngày, khi thời gian nghỉ việc ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thì người F0 phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét, quyết định.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được giao chăm sóc, điều trị COVID-19 cần khẩn trương đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH cho BHXH Thành phố theo quy định tại Mục c, Khoản 5, Điều 26 Thông tư 56/2017 / TT-BYT.

Từ ngày 24/11/2021 đối với hồ sơ, giấy tờ không đúng mẫu quy định tại Thông tư 56/2017 / TT-BYT do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành không đúng mẫu, không đúng mẫu đối với người lao động nghỉ việc ngoại trú trên 30 ngày. đi khám bệnh, chữa bệnh đề nghị cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạo điều kiện cấp lại giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội nếu người lao động có đủ hồ sơ xác nhận cách ly, điều trị. giá trị theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 26 Thông tư 56/2017 / TT-BYT.

Công văn 9000 / SYT-NVY được ban hành ngày 02/12/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng