Rà Soát Các Quy Định Về Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất Để Không Thất Thoát Tài Sản Công (Ảnh Minh Họa)

  • 22/12/2021
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Rà soát quy định về chuyển mục đích sử dụng đất để không thất thoát tài sản công

Rà soát các quy định về chuyển mục đích sử dụng đất để không thất thoát tài sản công (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến ​​khác nhau của các thành viên Chính phủ; ý kiến ​​của các Phó Thủ tướng Chính phủ để hoàn thiện Dự thảo Nghị định trình Thủ tướng Chính phủ theo định hướng:

(i) Rà soát các quy định về chuyển mục đích sử dụng đất để không thất thoát tài sản công;

(ii) Đẩy mạnh phân cấp, phân định rõ thẩm quyền, rõ chủ thể;

(iii) Quản lý chặt chẽ, thông thoáng, sử dụng hiệu quả;

(iv) Không gây rắc rối hoặc tắc nghẽn;

(v) Không để mất cơ hội khai thác, sử dụng tài sản công;

(vi) Không trái với Pháp luật hiện hành.

Giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khải chỉ đạo hoàn thiện nhanh nhất Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 167/2017 / NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Theo kết luận này, việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết mang lại hiệu quả cao hơn trong việc cung ứng dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ được giao. quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, nhằm đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển, đa dạng hóa, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hình thức hợp tác công tư, bảo đảm minh bạch. , công khai, cạnh tranh bình đẳng, không phân biệt công – tư trong cung cấp dịch vụ công, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan:

– Khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến ​​nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan. kinh doanh, liên kết hiệu quả, tránh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước.

– Kiến nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 58 về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, trong đó quy định về việc phân cấp thẩm quyền. quy định cụ thể thẩm quyền quy định khoản 2 Điều 58 về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng