Quy Định Về Quy Tắc Xuất Xứ Hàng Hóa Trong Hiệp Định Vfta Của Vương Quốc Anh

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định VFTA của Vương quốc Anh

Quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định UKVFTA (Hình ảnh minh họa)

Theo đó, quy định chung về cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa như sau:

– Hàng hóa có xuất xứ từ Vương quốc Anh nhập khẩu vào Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan theo UKVFTA khi nộp một trong các loại giấy chứng nhận xuất xứ sau:

+ Có thể ban hành theo quy định từ Điều 20 đến Điều 23 Thông tư 02/2021.

+ Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ theo quy định tại Điều 24 Thông tư 02/2021 do nhà xuất khẩu đủ tiêu chuẩn theo quy định của Vương quốc Anh cấp cho lô hàng có giá trị bất kỳ; hoặc bất kỳ nhà xuất khẩu nào cho một lô hàng không quá 6.000 EUR (sáu nghìn euro).

+ Văn bản tự chứng nhận do các nhà xuất khẩu đã đăng ký trong cơ sở dữ liệu điện tử theo quy định của Vương quốc Anh cấp sau khi Vương quốc Anh thông báo cho Việt Nam về cơ chế chứng nhận đối với hàng hóa có xuất xứ từ Vương quốc Anh.

Thông báo này có thể có nội dung về việc Anh dừng áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 19 Thông tư 02/2021.

– Hàng hóa có xuất xứ Việt Nam nhập khẩu vào Vương quốc Anh được hưởng ưu đãi thuế quan theo UKVFTA khi có một trong các chứng nhận xuất xứ sau:

+ C / O được cấp theo quy định tại Điều 4, Điều 20 đến Điều 23 Thông tư 02/2021.

+ Tự chứng nhận xuất xứ theo quy định tại Điều 25 Thông tư 02/2021 do nhà xuất khẩu cấp với trị giá không quá 6.000 EUR (sáu nghìn euro).

+ Bản tự xác nhận xuất xứ do nhà xuất khẩu cấp theo quy định của Bộ Công Thương.

+ Việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa quy định tại điểm c khoản 2 Điều 19 Thông tư 02/2021 thực hiện theo quy định của Bộ Công Thương và áp dụng sau khi Việt Nam thông báo cho Vương quốc Anh.

– Đối với trường hợp áp dụng Điều 29 Thông tư 02/2021, hàng hóa có xuất xứ được hưởng ưu đãi theo UKVFTA mà không phải nộp chứng từ chứng minh xuất xứ theo quy định tại Điều 19 Thông tư 02/2021.

Thông tư 02/2021 / TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng