Quy Định Về Biện Pháp Bảo Đảm Bằng Tài Sản Chung Của Vợ Chồng

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tài sản chung của vợ chồng (Ảnh minh họa)

– Trường hợp tài sản chung của vợ chồng dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là số dư tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, chứng khoán hoặc động sản khác theo quy định của pháp luật thì không phải đăng ký. đã ký kết, vợ, chồng nhân danh ký quỹ, chứng khoán, sở hữu động sản được tự mình xác lập, thực hiện hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm, trừ các trường hợp sau đây:

+ Chế độ tài sản theo thoả thuận khác hoặc thoả thuận khác của vợ, chồng và bên nhận bảo đảm đã được cung cấp thông tin về điều khoản này hoặc thoả thuận này;

+ Vợ, chồng và bên nhận bảo đảm có thỏa thuận khác.

– Trường hợp vợ chồng thoả thuận dùng tài sản chung của một bên để góp vốn vào pháp nhân thương mại, pháp nhân phi thương mại là doanh nghiệp xã hội, thành lập doanh nghiệp tư nhân thì thành viên góp vốn là người có tên là Chủ doanh nghiệp tư nhân được tự mình xác lập và thực hiện các hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm liên quan đến phần vốn góp tại pháp nhân và tài sản thuộc doanh nghiệp tư nhân.

Trường hợp vợ, chồng không có văn bản thoả thuận về việc dùng tài sản chung để góp vốn theo quy định tại khoản này, nhưng việc góp vốn đã được thực hiện theo thủ tục quy định của pháp luật có liên quan mà người trực tiếp góp vốn không có. liên hệ công tác biết hoặc nên biết về việc góp vốn nhưng không phản đối thì coi như đã đạt được thỏa thuận.

– Trường hợp hợp đồng, biện pháp bảo đảm được xác lập thuộc hai trường hợp trên mà vợ chồng ly hôn thì người xác lập hợp đồng, biện pháp bảo đảm tiếp tục thực hiện hợp đồng, biện pháp bảo đảm. bảo đảm đã được thiết lập, trừ trường hợp bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án có quyết định khác.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng