Quy Định Mới Nhất Về Sát Hạch Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

 

Quy định mới nhất về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Ảnh minh họa)

* Nội dung sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Cá nhân có chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực khi dự sát hạch được miễn thi nội dung kiến ​​thức chuyên môn thuộc lĩnh vực hành nghề ghi trên chứng chỉ.

Cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề còn giá trị sử dụng nhưng bị mất, bị hỏng thì không phải dự sát hạch.

– Trường hợp cá nhân xin cấp mới; Khi điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực hành nghề, nâng hạng chứng chỉ hành nghề, đề thi bao gồm:

+ 05 câu hỏi về kiến ​​thức pháp luật (bao gồm luật chung và luật xây dựng trong từng lĩnh vực)

+ 20 câu hỏi về kiến ​​thức chuyên môn liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Điểm tối đa cho mỗi bài thi là 100 điểm, điểm tối đa cho phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 80 điểm, điểm tối đa cho phần kiến ​​thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả kiểm tra kiến ​​thức pháp luật từ 16 điểm trở lên và tổng điểm từ 80 điểm trở lên đạt yêu cầu được xét cấp chứng chỉ hành nghề.

– Trường hợp cá nhân được miễn thi phần kiến ​​thức chuyên môn, bài thi gồm 10 câu hỏi về kiến ​​thức pháp luật, điểm tối đa cho mỗi bài thi là 40 điểm. Cá nhân có kết quả bài thi đạt từ 32 điểm trở lên mới đạt yêu cầu để xét cấp chứng chỉ hành nghề.

Ghi chú:

Bộ đề thi sát hạch cấp chứng chỉ được quy định tại Quyết định 1623 / QĐ-BXD, ngày 26/12/2018 và được đăng tải trên website https://www.xaydung.gov.vn

* Thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Việc sát hạch được thực hiện định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất theo quyết định của Thủ trưởng cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề.

Thực tế, thời gian tổ chức kỳ thi sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng địa phương tổ chức kỳ thi.

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thông báo kết quả xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, thời gian, địa điểm sát hạch trước thời điểm tổ chức sát hạch ít nhất 03 ngày làm việc.

* Phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Việc nộp lệ phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng. Theo Quyết định 970 / QĐ-BXD ngày 21/09/2017, mức phí sát hạch cụ thể như sau:

– Chi phí sát hạch do Sở Xây dựng địa phương tổ chức: 450.000 đồng / đợt sát hạch.

– Chi phí sát hạch do Cục Quản lý hoạt động xây dựng, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tổ chức: 500.000 đồng / lần sát hạch.

* Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Người dự sát hạch nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề.

Xem chi tiết hồ sơ tại đây.

Lưu ý: Trường hợp cá nhân có nhu cầu đăng ký sát hạch trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thì phải gửi Tờ khai đăng ký sát hạch theo Mẫu 02 Phụ lục IV Nghị định 15 đến cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề. chứng chỉ hành nghề.

* Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Nếu cá nhân đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định 15/2021 / NĐ-CP thì sẽ được dự thi.

Xem các điều khoản và điều kiện chi tiết tại đây.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng