Trả Lời Câu Hỏi Về Xác Minh Chữ Ký Trên Giấy Ủy Quyền

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Giải đáp thắc mắc về xác minh chữ ký trên Giấy ủy quyền (Hình ảnh minh họa)

Về vấn đề này, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực có ý kiến ​​như sau:

– Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 23/2015 / NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực của văn bản quy phạm pháp luật VND, giao dịch là:

Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản.

– Mặt khác, theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 14 Thông tư 01/2020 / TT-BTP ngày 03/3/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định 23/2015 / NĐ-CP thì :

Một trong những trường hợp chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền là ủy quyền cho thành viên hộ gia đình vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo đó, UBND phường Thanh Sơn có thẩm quyền chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền của các thành viên ủy quyền cho một thành viên trong cùng hộ gia đình làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng