Phí Cấp Thẻ Căn Cước Công Dân Năm 2022

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Lệ phí cấp thẻ căn cước công dân

Theo Thông tư 120/2021 / TT-BTC, trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022, mức thu lệ phí cấp Căn cước công dân bằng 50% mức thu quy định tại Điều 4 Điều này. Dạng hình tròn. Thông tư 59/2019 / TT-BTC quy định mức thu, phương thức thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Từ ngày 01/7/2022 trở đi, lệ phí cấp Căn cước công dân thực hiện theo quy định tại Thông tư 59/2019 / TT-BTC.

Chi tiết xem bảng sau:

Mức thu phí

Cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2022

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022

Đổi từ CMND 9 số, 12 số sang cấp thẻ CCCD

15.000 đồng / thẻ CCCD

30.000 đồng / thẻ CCCD

Đổi thẻ CCCD khi bị hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót thông tin trên thẻ; khi một công dân yêu cầu nó

25.000 đ / CCCD. Thẻ

50.000 đồng / thẻ CCCD

Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được nhập lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam

35.000đ / thẻ CCCD

70.000đ / thẻ CCCD

** Lưu ý: Các trường hợp miễn, nộp lệ phí thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư 59/2019 / TT-BTC. Đặc biệt:

– Các trường hợp được miễn lệ phí cấp CCCD có gắn chip

+ Đổi thẻ CCCD khi Nhà nước có quy định thay đổi địa giới hành chính;

+ Đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân là cha, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật;

+ Đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân dưới 18 tuổi, con mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

– Các trường hợp không phải nộp lệ phí cấp CCCD bằng chip

+ Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ CCCD lần đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 và Khoản 2 Điều 32 Luật Căn cước công dân;

+ Đổi thẻ CCCD khi đến tuổi đổi thẻ CCCD theo quy định tại Điều 21 và Điểm a Khoản 3 Điều 32 Luật Căn cước công dân;

+ Đổi thẻ CCCD khi có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD do lỗi của cơ quan quản lý CCCD.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng