Phí Bảo Hiểm Cháy, Nổ Bắt Buộc Từ Ngày 23/12/2021

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc từ ngày 23/12/2021 (Ảnh minh họa)

Theo đó, mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được quy định tại Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 97/2021 / NĐ-CP (thay thế Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 23/2018 / NĐ-CP). -CP).

Mức phí này áp dụng đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân (x) với tỷ lệ phí bảo hiểm.

Trong đó, tỷ lệ phí bảo hiểm / năm có một số thay đổi, ví dụ:

– Rạp chiếu phim (điểm 5,2): 0,1% (hiện tại là 0,15% (điểm 3,2));

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Khoản 14): 0,5% (hiện nay là 0,35% (Khoản 12));

– Nhà máy nhiệt điện (điểm 17.1): 0,15% (hiện nay là 0,1% (điểm 15,1));

– Nhà máy thủy điện và một số nhà máy điện khác (điểm 17.2): 0,12% (hiện nay là 0,07% (điểm 15,2));

Đồng thời, một số cơ sở có nguy cơ cháy, nổ được bổ sung mức đóng bảo hiểm theo năm như sau:

– Công trình tàu điện ngầm (khoản 12): 0,1% và 0,12%;

– Tháp kiểm soát không lưu (điểm 12.3): 0,08%; …

Chi tiết mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc xem tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 97/2021 / NĐ-CP.

Nghị định 97/2021 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/12/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng