Phạt 18 Lỗi Về Chứng Từ Kế Toán Năm 2021

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Giấy tài chính

Phạt 18 lỗi trên chứng từ kế toán năm 2021 (Ảnh minh họa)

* Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây (Khoản 1 Điều 8):

(1) Mẫu chứng từ kế toán không có đủ các nội dung chủ yếu theo quy định;

(2) Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán;

(3) Ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ, mực mờ;

(4) Ký chứng từ kế toán có dấu chữ ký khắc sẵn;

(5) Phiếu chi không có chữ ký xác nhận của từng liên.

* Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây (Khoản 2 Điều 8):

(6) Lập chứng từ kế toán không đủ số lượng theo quy định đối với từng loại chứng từ kế toán;

(7) Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đầy đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký;

(8) Ký chứng từ kế toán không đúng thẩm quyền;

(9) Chữ ký của một người không phù hợp hoặc không phù hợp với sổ đăng ký mẫu chữ ký;

(10) Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh ghi trên chứng từ;

(11) Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt theo quy định;

(12) Làm hư hỏng, mất mát tài liệu, chứng từ kế toán trong quá trình sử dụng.

* Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây (Khoản 3 Điều 8):

(13) Giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

(14) Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

(15) Lập chứng từ kế toán có nhiều nội dung khác nhau trong trường hợp phải lập nhiều liên chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

(16) Không lập chứng từ kế toán khi phát sinh nghiệp vụ kinh tế, tài chính

(17) Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

(18) Thanh toán khi chứng từ thanh toán chưa được người có thẩm quyền ký đầy đủ theo quy định của pháp luật về kế toán.

Ngoài ra, mức phạt vi phạm hành chính liên quan đến tài liệu được quy định như sau:

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu không có tài liệu kế toán chứng minh thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán hoặc số liệu ghi trên sổ kế toán không phù hợp với chứng từ kế toán (điểm b). Khoản 3, Điều 9).

– Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không dịch tài liệu kèm theo chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (điểm c khoản 2). Điều 14).

**Ghi chú:

Mức phạt nêu trên là mức phạt dành cho cá nhân. Đối với tổ chức cùng một hành vi vi phạm thì mức phạt tiền cao gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng