Phân Biệt Hủy Bỏ Hợp Đồng Và Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng

  • 14/03/2020

Hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng là hai trong các trường hợp kết thúc thực hiện hợp đồng. Vậy nên phân biệt hai trường hợp này như thế nào?

Sự giống nhau của hủy bỏ và đơn phương chấm dứt hợp đồng

Hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng có những điểm giống nhau như sau:

- Đều được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015

- Đều có hậu quả là kết thúc việc thực hiện hợp đồng

- Do một bên thực hiện

- Chỉ không phải bồi thường khi một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng. Đây cũng là điều kiện để áp dụng việc hủy bỏ hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

- Phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hoặc hủy bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường

Phân biệt hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng (Ảnh minh họa)


Sự khác nhau giữa hủy bỏ và đơn phương chấm dứt hợp đồng

STT

Tiêu chí

Hủy bỏ hợp đồng

Đơn phương chấm dứt hợp đồng

1

Căn cứ pháp lý

Điều 423 Bộ luật Dân sự 2015

Điều 428 Bộ luật Dân sự 2015

2

Các trường hợp

- Do chậm thực hiện nghĩa vụ

- Do không có khả năng làm

- Do tài sản bị hư hại, bị hỏng, bị mất

- Khi một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng

- Do hai bên thỏa thuận

- Do pháp luật quy định

3

Điều kiện áp dụng

Phải có sự vi phạm hợp đồng và đây cũng là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng

Không bắt buộc phải có sự vi phạm hợp đồng bởi hai bên có thể thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định

4

Hậu quả

- Hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận

- Hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ đi chi phí

- Hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt

- Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ nữa

Trên đây là cách phân biệt hủy bỏ và đơn phương chấm dứt hợp đồng. Để tìm hiểu thêm các loại hợp đồng trong dân sự, đọc tiếp tại đây.

Nguyễn Hương

Xem thêm
  • Mẫu Văn bản hủy hợp đồng mua bán chi tiết nhất năm 2019
  • Mẫu Biên bản thanh lý Hợp đồng thông dụng mới nhất 2019
  • Mẫu Phụ lục hợp đồng lao động mới nhất cho mọi ngành nghề
  • Mẫu phụ lục Hợp đồng mới nhất 2019 và hướng dẫn

 

Quý khách cần gặp luật sư để được tư vấn thêm vui lòng liên hệ số 1900 636 383 (miễn phí)

(Nguồn: https://luatvietnam.vn)

Hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng là hai trong các trường hợp kết thúc thực hiện hợp đồng. Vậy nên phân biệt hai trường hợp này như thế nào?

Sự giống nhau của hủy bỏ và đơn phương chấm dứt hợp đồng

Hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng có những điểm giống nhau như sau:

- Đều được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015

- Đều có hậu quả là kết thúc việc thực hiện hợp đồng

- Do một bên thực hiện

- Chỉ không phải bồi thường khi một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng. Đây cũng là điều kiện để áp dụng việc hủy bỏ hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

- Phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hoặc hủy bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường

Phân biệt hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng (Ảnh minh họa)


Sự khác nhau giữa hủy bỏ và đơn phương chấm dứt hợp đồng

STT

Tiêu chí

Hủy bỏ hợp đồng

Đơn phương chấm dứt hợp đồng

1

Căn cứ pháp lý

Điều 423 Bộ luật Dân sự 2015

Điều 428 Bộ luật Dân sự 2015

2

Các trường hợp

- Do chậm thực hiện nghĩa vụ

- Do không có khả năng làm

- Do tài sản bị hư hại, bị hỏng, bị mất

- Khi một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng

- Do hai bên thỏa thuận

- Do pháp luật quy định

3

Điều kiện áp dụng

Phải có sự vi phạm hợp đồng và đây cũng là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng

Không bắt buộc phải có sự vi phạm hợp đồng bởi hai bên có thể thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định

4

Hậu quả

- Hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận

- Hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ đi chi phí

- Hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt

- Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ nữa

Trên đây là cách phân biệt hủy bỏ và đơn phương chấm dứt hợp đồng. Để tìm hiểu thêm các loại hợp đồng trong dân sự, đọc tiếp tại đây.

Nguyễn Hương

Xem thêm
  • Mẫu Văn bản hủy hợp đồng mua bán chi tiết nhất năm 2019
  • Mẫu Biên bản thanh lý Hợp đồng thông dụng mới nhất 2019
  • Mẫu Phụ lục hợp đồng lao động mới nhất cho mọi ngành nghề
  • Mẫu phụ lục Hợp đồng mới nhất 2019 và hướng dẫn

 

Quý khách cần gặp luật sư để được tư vấn thêm vui lòng liên hệ số 1900 636 383 (miễn phí)

(Nguồn: https://luatvietnam.vn)

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng