Phạm Vi Khấu Trừ Thuế Gtgt Của Kho Bạc Nhà Nước

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Giải đáp thắc mắc về phạm vi KBNN được khấu trừ thuế GTGT (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính nhận được Công văn 8912 / UBND-TM ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về vướng mắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2% hiện hành.

Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến ​​như sau:

Trên cơ sở tổng hợp vướng mắc của một số địa phương về việc Kho bạc Nhà nước được khấu trừ 2% thuế giá trị gia tăng đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo Thông tư 156/2013 / TT-BTC ngày 06 / Tháng 11/2013 và Thông tư 119/2014 / TT-BTC ngày 25/8/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5406 / BTC-TCT ngày 23/4/2015 hướng dẫn bổ sung Kho bạc Nhà nước không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với một số các trường hợp cụ thể.

Hiện Bộ Tài chính đã tổng hợp các trường hợp Kho bạc Nhà nước khấu trừ thuế GTGT của nhà thầu khi làm thủ tục thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước cho chủ đầu tư. tại điểm d.3 khoản 2 Điều 17 dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020 / NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật về Quản lý thuế (bao gồm cả việc bãi bỏ Thông tư 156/2013 / TT-BTC ngày 06/11/2013) và gửi lấy ý kiến ​​các cơ quan, đơn vị tại Công văn 1914 / BTC-TCT ngày 25/02/2021.

Trong khi Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế chưa được ban hành, Bộ Tài chính đề nghị thực hiện ngay theo quy định hiện hành.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng