Những Trường Hợp Bị Xóa Tên Trong Danh Sách Cử Tri, Người Ứng Cử Đại Biểu Quốc Hội, Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Về vấn đề này, LUẬT HỒNG ĐỨC trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 60 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015,

– Người có tên trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội do Hội đồng bầu cử quốc gia công bố mà tại thời điểm bỏ phiếu bị khởi tố, bắt, tạm giam về tội tiếp tay. , mất năng lực hành vi dân sự, từ trần hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử thì Hội đồng bầu cử quốc gia xóa tên người đó trong danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

– Người có tên trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân do Ủy ban bầu cử công bố, nhưng đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu thì bị khởi tố, bắt, tạm giam do phạm tội trong đỏ, hoặc mất trí. mất năng lực hành vi dân sự, chết hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử thì sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, Ủy ban bầu cử quyết định xóa tên. trong danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ngoài ra, khoản 5 Điều 30 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định các trường hợp bị xóa tên trong danh sách cử tri:

Trường hợp người có tên trong danh sách cử tri đến thời điểm bầu cử bị Tòa án tước quyền bầu cử, chấp hành hình phạt tù hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì cấp xã. Ủy ban nhân dân xóa tên. vào danh sách cử tri và thu hồi thẻ cử tri.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng