Những Giao Dịch Không Được Dùng Tiền Mặt

  • 14/03/2020
Hiện nay, theo nhu cầu của thị trường, giao dịch không dùng tiền mặt đang giữ một vị trí quan trọng trong việc lưu chuyển tiền tệ. Vậy theo quy định, những giao dịch nào không được dùng tiền mặt? 

Giao dịch không được sử dụng tiền mặt là gì?

Điều 116 Bộ luật Dân sự 2015 định nghĩa giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Theo đó, giao dịch dân sự có thể được thể hiện dưới các hình thức sau đây:

- Bằng lời nói

- Bằng văn bản. Trong đó giao dịch thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử cũng được coi là giao dịch bằng văn bản

- Bằng hành vi cụ thể

Ngoài ra, tại Nghị định 222/2013/NĐ-CP, tiền mặt là tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành. Do đó, giao dịch không sử dụng tiền mặt có thể hiểu là việc các cá nhân, tổ chức không sử dụng tiền mặt để thực hiện các giao dịch thanh toán, giao dịch dân sự khác.
 

Những giao dịch không dùng tiền mặt (Ảnh minh họa)

 

Những trường hợp không được dùng tiền mặt

Để bắt nhịp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và tạo thuận lợi cho việc giải ngân vay vốn, Ngân hàng nhà nước đã ra Thông tư 21/2017/TT-NHNN quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Theo đó, Điều 4 Thông tư trên quy định rõ, khi giải ngân vốn cho vay vào tài khoản thanh toán của bên thụ hưởng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, Nghị định 222/2013/NĐ-CP cũng quy định các giao dịch sau đây bắt buộc không được dùng tiền mặt:

- Các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, vốn nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch trừ khi được Bộ Tài chính hoặc Ngân hàng nhà nước cho phép

- Đối với các giao dịch chứng khoán: Tổ chức, cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt:

+ Trên Sở giao dịch chứng khoán

+ Trong các giao dịch đã đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

- Giao dịch tài chính của doanh nhiệp: Các doanh nghiệp không sử dụng giao dịch bằng tiền mặt:

+ Trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

+ Khi vay và cho vay lẫn nhau

Theo đó, các doanh nghiệp sẽ dùng các hình thức sau đây:

- Thanh toán bằng Séc

- Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền

- Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

Chi tiết tại Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp.

Không chỉ vậy, để có thể được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, các doanh nghiệp cần phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên. Các trường hợp chi tiết được quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Trên đây là danh sách các trường hợp giao dịch không dùng tiền mặt theo quy định. Để tìm hiểu thêm các quy định về giao dịch dân sự, mời xem thêm tại đây.

Xem thêm:

7 trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu

Giao dịch dân sự với chính mình - Hiểu thế nào cho đúng?

Nguyễn Hương

Quý khách cần gặp luật sư để được tư vấn thêm vui lòng liên hệ số 1900 636 383 (miễn phí)

(Nguồn: https://luatvietnam.vn)

Hiện nay, theo nhu cầu của thị trường, giao dịch không dùng tiền mặt đang giữ một vị trí quan trọng trong việc lưu chuyển tiền tệ. Vậy theo quy định, những giao dịch nào không được dùng tiền mặt? 

Giao dịch không được sử dụng tiền mặt là gì?

Điều 116 Bộ luật Dân sự 2015 định nghĩa giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Theo đó, giao dịch dân sự có thể được thể hiện dưới các hình thức sau đây:

- Bằng lời nói

- Bằng văn bản. Trong đó giao dịch thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử cũng được coi là giao dịch bằng văn bản

- Bằng hành vi cụ thể

Ngoài ra, tại Nghị định 222/2013/NĐ-CP, tiền mặt là tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành. Do đó, giao dịch không sử dụng tiền mặt có thể hiểu là việc các cá nhân, tổ chức không sử dụng tiền mặt để thực hiện các giao dịch thanh toán, giao dịch dân sự khác.
 

Những giao dịch không dùng tiền mặt (Ảnh minh họa)

 

Những trường hợp không được dùng tiền mặt

Để bắt nhịp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và tạo thuận lợi cho việc giải ngân vay vốn, Ngân hàng nhà nước đã ra Thông tư 21/2017/TT-NHNN quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Theo đó, Điều 4 Thông tư trên quy định rõ, khi giải ngân vốn cho vay vào tài khoản thanh toán của bên thụ hưởng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, Nghị định 222/2013/NĐ-CP cũng quy định các giao dịch sau đây bắt buộc không được dùng tiền mặt:

- Các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, vốn nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch trừ khi được Bộ Tài chính hoặc Ngân hàng nhà nước cho phép

- Đối với các giao dịch chứng khoán: Tổ chức, cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt:

+ Trên Sở giao dịch chứng khoán

+ Trong các giao dịch đã đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

- Giao dịch tài chính của doanh nhiệp: Các doanh nghiệp không sử dụng giao dịch bằng tiền mặt:

+ Trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

+ Khi vay và cho vay lẫn nhau

Theo đó, các doanh nghiệp sẽ dùng các hình thức sau đây:

- Thanh toán bằng Séc

- Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền

- Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

Chi tiết tại Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp.

Không chỉ vậy, để có thể được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, các doanh nghiệp cần phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên. Các trường hợp chi tiết được quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Trên đây là danh sách các trường hợp giao dịch không dùng tiền mặt theo quy định. Để tìm hiểu thêm các quy định về giao dịch dân sự, mời xem thêm tại đây.

Xem thêm:

7 trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu

Giao dịch dân sự với chính mình - Hiểu thế nào cho đúng?

Nguyễn Hương

Quý khách cần gặp luật sư để được tư vấn thêm vui lòng liên hệ số 1900 636 383 (miễn phí)

(Nguồn: https://luatvietnam.vn)

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng