Nhìn Lại Lịch Sử Biến Động Và Sứ Mệnh Của Sổ Hộ Khẩu

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Nhìn lại lịch sử biến động và sứ mệnh của sổ hộ khẩu (ảnh minh họa)

Ngày 27/6/1964: Tại Nghị định 104-CP, hệ thống hộ khẩu chính thức được áp dụng.

Theo đó, tại các thành phố, thị xã, thị trấn, đồn Công an lập sổ hộ khẩu cho từng hộ gia đình trên địa bàn phụ trách.

Ở xã, thị trấn (nơi không có đồn công an) thì Uỷ ban hành chính xã, thị trấn lập sổ hộ khẩu cho từng hợp tác xã hoặc từng đội sản xuất trong hợp tác xã có quy mô quá lớn; Nơi nào chưa có hợp tác xã thì lập sổ hộ khẩu cho từng ấp.

Hộ còn kinh doanh riêng thì được đăng ký chung sổ hộ khẩu với hợp tác xã, tổ sản xuất cùng thôn, cùng xóm.

Các cơ quan, xí nghiệp, công trường, lâm trường, trường học, … lập sổ hộ khẩu từng nhà ở tập thể của mình dưới sự hướng dẫn, kiểm tra của Công an hoặc Uỷ ban hành chính xã, thị trấn. quê hương.

Ngày 1-7-1988: Nghị định 4-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ban hành quy chế quản lý hộ khẩu.

Việc lập sổ hộ khẩu được thực hiện như sau: ở thành phố, thị xã, thị trấn lập theo từng hộ gia đình, ở nông thôn lập theo thôn, buôn, làng. Đối với nhà ở tập thể của cơ quan, tổ chức thì thành lập từng nhà ở hoặc phòng tập thể của cán bộ, công nhân, viên chức, hội viên.

Ngày 05/10/1997: Nghị định 51-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu.

Lúc này, mỗi hộ đều có một sổ hộ khẩu. Trường hợp trong nhà có nhiều gia đình thì mỗi gia đình được lập một sổ hộ khẩu riêng.

Ngày 01/7/2007: Luật Cư trú 2006 có hiệu lực

Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình, cá nhân đã đăng ký thường trú, có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.

Ngày 30/7/2017: Tại Nghị quyết 112 / NQ-CP, Chính phủ đồng ý bãi bỏ sổ hộ khẩu.

Theo đó, bãi bỏ hình thức quản lý nhân khẩu có hộ khẩu thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số cá nhân. Từ đó, kết quả giải quyết thủ tục là “Sổ hộ khẩu” được bãi bỏ và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngày 1/7/2021: Luật Cư trú 2020 có hiệu lực

Từ ngày 1/7, sổ hộ khẩu sẽ không được cấp chính thức và sẽ bị thu hồi nếu thủ tục đăng ký cư trú thay đổi thông tin.

Ngày 1 tháng 1 năm 2023:

Thời điểm chính thức bỏ sổ hộ khẩu và quản lý cư trú hoàn toàn bằng cơ sở dữ liệu quốc gia

Nhiệm vụ của Sổ hộ khẩu

Qua quá trình hình thành và phát triển, sổ hộ khẩu đã gắn liền với công dân trong các thủ tục hành chính như:

– Thủ tục: Làm CMND / CCCD, khai sinh, khai tử, kết hôn, hộ tịch, sổ đỏ …

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, sơ yếu lý lịch, giấy ủy quyền / giấy ủy quyền, hợp đồng thế chấp / vay vốn ngân hàng ..

– Gợi ý: Mua nhà công vụ, mua bảo hiểm

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng