Nhiều Trường Hợp Sẽ Giảm Trọng Tải Tàu, Thuyền Kể Từ Ngày 12/10/2021.

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Nhiều trường hợp sẽ giảm trọng tải tàu, thuyền kể từ ngày 12/10/2021 (Ảnh minh họa)

(1) Đối với tàu vận chuyển dầu tại Vịnh Vân Phong – Khánh Hòa áp dụng giá cước như sau:

Ứng dụng thời gian

Tỷ lệ phí

1. Từ ngày 12 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021

Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 261

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023

Bằng 80% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 261

3. Từ ngày 01/01/2024 trở đi

Bằng mức thu quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 261

(2) Đối với tàu chở container xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển tải đến cảng trên sông Cái Mép – Thị Vải có tổng trọng tải từ 50.000 GT trở lên áp dụng mức thu như sau:

Ứng dụng thời gian

Tỷ lệ phí

1. Từ ngày 12 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021

Bằng 60% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 261

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023

 

– Tàu thuyền có tổng trọng tải từ 50.000 GT đến dưới 80.000 GT

Bằng mức thu quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 261

Tàu có tổng trọng tải từ 80.000 GT trở lên

Bằng 80% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 261

3. Từ ngày 01/01/2024 trở đi

Bằng mức thu quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 261

Cụ thể, tại khoản 1, Điều 7 Thông tư 261, tàu thuyền ra, vào khu vực hàng hải, cảng chuyên dùng, cảng dầu khí ngoài khơi; Tàu biển nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam không thuộc vùng nước cảng biển phải nộp phí dung tích theo mức sau:

Tàu thuyền

Tỷ lệ thu phí

A. Tàu (trừ tàu Lash):

– Lối vào:

– Lá:

 

0,034 USD / GT

0,034 USD / GT

B. Lash tàu:

 

– Tàu mẹ:

 

Lối vào:

0,017 USD / GT

Lá:

0,017 USD / GT

Sà lan đòn gánh (chỉ thu khi rời tàu mẹ đến khu vực hàng hải không thuộc khu vực hàng hải của tàu mẹ tập kết hoặc đến từ khu vực hàng hải không phải khu vực hàng hải nơi tàu mẹ neo đậu để xếp hàng cho tàu mẹ )

 

Lối vào:

0,017 USD / GT

Lá:

0,017 USD / GT

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng