Nhặt Được Của Rơi, Sau Bao Lâu Được Phép Bỏ Túi?

  • 08/08/2020

Khi nhặt được đồ vật bị rơi, thường mọi người sẽ nộp cho công an gần nhất. Vậy nếu không tìm được chủ tài sản, sau bao lâu người này sẽ được sở hữu?

Người nhặt tài sản bị rơi có thể được sở hữu sau 1 năm

Khi nhặt được “của rơi”, mỗi người lại có cách xử lý khác nhau: Có người sẽ trả lại, có người sẽ nộp cho cơ quan công an, có người “tạm thời đút túi”…Tuy nhiên, có lẽ ít ai biết rằng, người phát hiện tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có thể được sở hữu tài sản đó.

 

Theo quy định tại Điều 230 Bộ luật Dân sự mới nhất, khi nhặt được tài sản:

- Nếu biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại cho người đó;

- Nếu không biết địa chỉ thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân hoặc công an xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để xác minh chủ sở hữu. Đồng thời, người nhặt được tài sản cũng được thông báo về kết quả xác minh.

Sau 01 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền thông báo công khai về tài sản mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì:

- Tài sản ≤ 10 lần mức lương cơ sở: Người nhặt được sở hữu tài sản này;

- Tài sản > 10 lần mức lương cơ sở: Người nhặt được hưởng 10 lần mức lương cơ sở và 50% phần giá trị vượt quá. 50% còn lại của phần vượt quá sẽ thuộc về Nhà nước.

- Tài sản thuộc di tích lịch sử, văn hóa: Sẽ thuộc về Nhà nước. Người nhặt sẽ được hưởng một khoản tiền thưởng nêu chi tiết tại Điều 30 Nghị định số 29/2018 của Chính phủ:

STT

Phần giá trị tài sản

Tỷ lệ thưởng (%)

1

Đến 10 triệu đồng

30

2

Từ trên 10 - 100 triệu đồng

15

3

Từ trên 100 triệu đồng - 01 tỷ đồng

7

4

Từ trên 01 - 10 tỷ đồng

1

5

Trên 10 tỷ đồng

0,5

Như vậy, khi nhặt được “của rơi”, nếu biết địa chỉ người làm rơi thì trả lại cho người đó; nếu không biết thì giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền. Sau 01 năm kể từ ngày giao nộp, người nhặt được tài sản có thể được sở hữu tài sản đó.

 

Nhặt được của rơi sau bao lâu được phép bỏ túi? (Ảnh minh họa)

 

Không trả tài sản nhặt được có thể phải ngồi tù 5 năm

Mặc dù có thể được sở hữu tài sản nhặt được nhưng trước đó, người nhặt được tài sản phải trả lại cho người bị mất. Nếu không người này có thể bị phạt hành chính hoặc phải chịu trách nhiệm hình sự.

  • Xử phạt hành chính

Nhặt được tài sản bị đánh rơi mà chiếm giữ trái phép tài sản của người khác, người nhặt có thể bị phạt tiền từ 02 - 05 triệu đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 167/2013 của Chính phủ.

 

Cũng tại Nghị định trên, nếu nhặt được, không trả lại hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền mà còn sử dụng trái phép tài sản đó thì có thể bị phạt tiền từ 01 - 02 triệu đồng.

  • Chịu trách nhiệm hình sự

Khi nhặt được tài sản mà cố tình không trả hoặc không giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền sau khi chủ sở hữu yêu cầu nhận lại tài sản thì căn cứ tại Điều 176 Bộ luật Hình sự mới nhất 2015, người đó sẽ:

- Bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm nếu tài sản có giá trị từ 10 - 20 triệu đồng, di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa;

- Bị phạt tù từ 01 - 05 năm nếu tài sản có trị giá từ 200 triệu đồng trở lên hoặc là bảo vật quốc gia.

Như vậy, khi đi trên đường mà vô tình nhặt được tài sản thì mọi người nên nộp cho cơ quan công an gần nhất. Lúc này, người nhặt tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có thể tránh được việc mất tiền thậm chí ngồi tù.

>> Phân biệt quyền hưởng dụng và quyền sử dụng tài sản

Nguyễn Hương

Quý khách cần gặp luật sư để được tư vấn thêm vui lòng liên hệ số 1900 636 383 (miễn phí)

(Nguồn: https://luatvietnam.vn)

Khi nhặt được đồ vật bị rơi, thường mọi người sẽ nộp cho công an gần nhất. Vậy nếu không tìm được chủ tài sản, sau bao lâu người này sẽ được sở hữu?

Người nhặt tài sản bị rơi có thể được sở hữu sau 1 năm

Khi nhặt được “của rơi”, mỗi người lại có cách xử lý khác nhau: Có người sẽ trả lại, có người sẽ nộp cho cơ quan công an, có người “tạm thời đút túi”…Tuy nhiên, có lẽ ít ai biết rằng, người phát hiện tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có thể được sở hữu tài sản đó.

 

Theo quy định tại Điều 230 Bộ luật Dân sự mới nhất, khi nhặt được tài sản:

- Nếu biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại cho người đó;

- Nếu không biết địa chỉ thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân hoặc công an xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để xác minh chủ sở hữu. Đồng thời, người nhặt được tài sản cũng được thông báo về kết quả xác minh.

Sau 01 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền thông báo công khai về tài sản mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì:

- Tài sản ≤ 10 lần mức lương cơ sở: Người nhặt được sở hữu tài sản này;

- Tài sản > 10 lần mức lương cơ sở: Người nhặt được hưởng 10 lần mức lương cơ sở và 50% phần giá trị vượt quá. 50% còn lại của phần vượt quá sẽ thuộc về Nhà nước.

- Tài sản thuộc di tích lịch sử, văn hóa: Sẽ thuộc về Nhà nước. Người nhặt sẽ được hưởng một khoản tiền thưởng nêu chi tiết tại Điều 30 Nghị định số 29/2018 của Chính phủ:

STT

Phần giá trị tài sản

Tỷ lệ thưởng (%)

1

Đến 10 triệu đồng

30

2

Từ trên 10 - 100 triệu đồng

15

3

Từ trên 100 triệu đồng - 01 tỷ đồng

7

4

Từ trên 01 - 10 tỷ đồng

1

5

Trên 10 tỷ đồng

0,5

Như vậy, khi nhặt được “của rơi”, nếu biết địa chỉ người làm rơi thì trả lại cho người đó; nếu không biết thì giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền. Sau 01 năm kể từ ngày giao nộp, người nhặt được tài sản có thể được sở hữu tài sản đó.

 

Nhặt được của rơi sau bao lâu được phép bỏ túi? (Ảnh minh họa)

 

Không trả tài sản nhặt được có thể phải ngồi tù 5 năm

Mặc dù có thể được sở hữu tài sản nhặt được nhưng trước đó, người nhặt được tài sản phải trả lại cho người bị mất. Nếu không người này có thể bị phạt hành chính hoặc phải chịu trách nhiệm hình sự.

  • Xử phạt hành chính

Nhặt được tài sản bị đánh rơi mà chiếm giữ trái phép tài sản của người khác, người nhặt có thể bị phạt tiền từ 02 - 05 triệu đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 167/2013 của Chính phủ.

 

Cũng tại Nghị định trên, nếu nhặt được, không trả lại hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền mà còn sử dụng trái phép tài sản đó thì có thể bị phạt tiền từ 01 - 02 triệu đồng.

  • Chịu trách nhiệm hình sự

Khi nhặt được tài sản mà cố tình không trả hoặc không giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền sau khi chủ sở hữu yêu cầu nhận lại tài sản thì căn cứ tại Điều 176 Bộ luật Hình sự mới nhất 2015, người đó sẽ:

- Bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm nếu tài sản có giá trị từ 10 - 20 triệu đồng, di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa;

- Bị phạt tù từ 01 - 05 năm nếu tài sản có trị giá từ 200 triệu đồng trở lên hoặc là bảo vật quốc gia.

Như vậy, khi đi trên đường mà vô tình nhặt được tài sản thì mọi người nên nộp cho cơ quan công an gần nhất. Lúc này, người nhặt tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có thể tránh được việc mất tiền thậm chí ngồi tù.

>> Phân biệt quyền hưởng dụng và quyền sử dụng tài sản

Nguyễn Hương

Quý khách cần gặp luật sư để được tư vấn thêm vui lòng liên hệ số 1900 636 383 (miễn phí)

(Nguồn: https://luatvietnam.vn)

 

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng