Người Lao Động Có Thể Nghỉ Không Lương Bao Nhiêu Ngày?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Luật Viên chức 2010, viên chức được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Về chế độ ốm đau, Điều 26 Luật BHXH 2014 quy định thời gian nghỉ ốm đau trong năm của người lao động được tính theo ngày làm việc như sau:

Đối với công việc trong môi trường làm việc bình thường, người lao động được nghỉ ốm đau 30 ngày nếu đã tham gia bảo hiểm xã hội dưới 15 năm, nếu đã đóng bảo hiểm từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm. Trong một năm, người lao động được nghỉ ốm đau 40 ngày, nếu thời gian đóng bảo hiểm của người lao động từ đủ 30 năm trở lên thì thời gian nghỉ ốm đau của người lao động là 60 ngày.

Người lao động làm công việc, nghề nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại hoặc đặc biệt nguy hiểm, độc hại, nặng nhọc thuộc đối tượng, danh mục do Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Do xã hội cấp hoặc người lao động làm việc ở nơi có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên, cộng với thời gian tham gia bảo hiểm xã hội dưới 15 năm thì được hưởng 40 ngày hưởng chế độ ốm đau. ; nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm thì được nghỉ 50 ngày; nếu thời gian tham gia bảo hiểm của người lao động từ đủ 30 năm trở lên thì thời gian nghỉ ốm đau của người lao động là 70 ngày (số ngày nghỉ hưởng chế độ này không tính ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, …) và ngày nghỉ hàng tuần theo quy định của pháp luật. ).

Trong quá trình làm việc, người lao động phải nghỉ việc để điều trị các bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được nghỉ việc theo quy định của pháp luật. đối với chế độ ốm đau như sau:

– Người lao động được nghỉ tối đa 180 ngày, tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;

– Nếu hết thời gian nghỉ ốm đau nêu trên mà người lao động vẫn chưa khỏi bệnh, không có dấu hiệu hồi phục mà cần điều trị thêm thì được tiếp tục hưởng chế độ ốm đau nhưng sẽ được áp dụng tại a mức thấp hơn nhưng phải đáp ứng điều kiện là thời gian tiếp tục hưởng chế độ ốm đau bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Theo Cổng thông tin Chính phủ

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng