Nghiên Cứu Và Thí Điểm Sử Dụng Tiền Ảo Dựa Trên Công Nghệ Blockchain

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo trên nền tảng công nghệ blockchain. Thời gian thực hiện: 2021-2023.

Hiện tại, không có quy định pháp luật nào điều chỉnh việc phát hành, mua bán và trao đổi tiền ảo. Do đó, hoạt động mua bán, trao đổi tiền ảo tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đồng thời, nghiên cứu, phát triển và làm chủ các công nghệ cốt lõi khác như sau:

– Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các nền tảng mã nguồn mở và mã nguồn mở cho chính phủ số.

– Các nền tảng quốc gia mở hướng tới tạo ra hệ sinh thái để các doanh nghiệp công nghệ số có thể tham gia phát triển các dịch vụ kinh tế và xã hội số.

– Ưu tiên, thúc đẩy nghiên cứu một số công nghệ cốt lõi mà Việt Nam có thế mạnh, có khả năng bứt phá mạnh mẽ như QR code, trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain. và thực tế ảo / tăng cường (VR / AR), dữ liệu lớn (Big Data) tạo điều kiện triển khai sớm các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến trong Chính phủ số.

Thực hiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp công nghệ số nghiên cứu, phát triển các ứng dụng công nghệ mới phục vụ Chính phủ số.

– Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp công nghệ số làm chủ công nghệ cốt lõi trong chính phủ số, trước hết là công nghệ điện toán đám mây, bảo mật, an toàn, an ninh mạng, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, nền tảng phát triển các ứng dụng chuyên ngành.

– Xây dựng các chương trình nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mang đặc trưng Việt Nam, tạo lợi thế cạnh tranh, tạo nền tảng thúc đẩy Chuyển đổi số quốc gia. Các sản phẩm, dịch vụ này được ưu tiên ứng dụng thí điểm trong các cơ quan nhà nước, từ đó đánh giá, hoàn thiện và hình thành các nền tảng phục vụ nền kinh tế số, xã hội số.

– Ban hành quy chế sử dụng các sản phẩm, giải pháp đã được đánh giá, thử nghiệm trong triển khai Chính phủ số. Ưu tiên sử dụng các sản phẩm, giải pháp, công nghệ do các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam thiết kế, sản xuất trong hệ thống chính phủ số.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2117 / QĐ-TTg ngày 16/12/2020 ban hành Danh mục công nghệ được ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để tham gia tích cực vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. bao gồm cả công nghệ chuỗi khối (Blockchain).

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng