Làm Thẻ Căn Cước Công Dân Phải Nộp Bao Nhiêu?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Về vấn đề này, LUẬT HỒNG ĐỨC trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư 07/2016 / TT-BCA (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 40/2019 / TT-BCA), công dân đi làm thẻ CCCD được cấp thẻ CCCD có chip mới theo quy định. với quy định tại Thông tư số một trong hai hình thức:

– Nhận CCCD trực tiếp tại nơi nộp hồ sơ.

– Nhận CCCD qua đường bưu điện

Trường hợp 1: Nhận CCCD trực tiếp tại nơi nộp hồ sơ, số tiền công dân phải nộp như sau:

Mức thu phí

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021

Từ 1/7/2021

Đổi từ CMND 9 số, 12 số sang cấp thẻ CCCD

15.000 đồng / thẻ CCCD

30.000 đồng / thẻ CCCD

Đổi thẻ CCCD khi bị hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót thông tin trên thẻ; khi một công dân yêu cầu nó

25.000 đ / CCCD. Thẻ

50.000 đồng / thẻ CCCD

Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được nhập lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam

35.000đ / thẻ CCCD

70.000đ / thẻ CCCD

Trường hợp 2: Nhận CCCD qua đường bưu điện, ngoài phí nộp như trường hợp 1, công dân phải trả thêm phí chuyển phát. Mức phí sẽ tùy theo địa phương, tùy theo địa chỉ mà công dân đăng ký nhận thẻ.

** Lưu ý: Các trường hợp miễn, nộp lệ phí thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư 59/2019 / TT-BTC. Đặc biệt:

– Các trường hợp miễn lệ phí:

+ Đổi thẻ CCCD khi Nhà nước có quy định thay đổi địa giới hành chính;

+ Đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân là cha, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật;

+ Đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân dưới 18 tuổi, con mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

– Các trường hợp không phải nộp phí:

+ Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ CCCD lần đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 và Khoản 2 Điều 32 Luật Căn cước công dân;

+ Đổi thẻ CCCD khi đến tuổi đổi thẻ CCCD theo quy định tại Điều 21 và Điểm a Khoản 3 Điều 32 Luật Căn cước công dân;

+ Đổi thẻ CCCD khi có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD do lỗi của cơ quan quản lý CCCD.

Cơ sở pháp lý:

– Điều 1 Thông tư 112/2020 / TT-BTC ngày 29/12/2021

– Điều 4 Thông tư 59/2019 / TT-BTC ngày 30/8/2019

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng