Kỷ Luật Đảng Có Thể Thay Thế Kỷ Luật Hành Chính?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Trong khi đó, tại Điều 7, 15 Nghị định 112/2020 / NĐ-CP, các hình thức xử lý kỷ luật hành chính bao gồm:

– Áp dụng đối với viên chức: Khiển trách, cảnh cáo, miễn nhiệm, cách chức.

– Áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc.

– Áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, miễn nhiệm, buộc thôi việc.

– Áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ quản lý: khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc.

– Đối với viên chức hành chính: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc.

Vì vậy hình thức kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính là khác nhau.

Tại Khoản 6, Điều 2 Quy định 102-QĐ / TW nêu rõ: Kỷ luật Đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý khác của pháp luật.

Trường hợp đảng viên bị kỷ luật Đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị ngay với tổ chức nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày làm việc. , kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật Đảng, xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, kỷ luật đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước và điều lệ công đoàn.

Ngoài ra, tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định 112/2020 / NĐ-CP cũng quy định:

Không áp dụng kỷ luật hành chính, kỷ luật đảng thay cho kỷ luật hành chính; Xử lý kỷ luật hành chính không thay thế cho việc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu vi phạm đến mức xử lý hình sự.

Như vậy, kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng