Hướng dẫn đăng ký tài khoản VssID cho người dưới 18 tuổi

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Đăng ký thông qua tài khoản của cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn

Lưu ý: Cha mẹ hoặc người giám hộ cần có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH (Chi tiết hướng dẫn đăng ký tại Phụ lục ban hành kèm theo Công văn 2659 / BHXH-CNTT ngày 21/8/2020 của BHXH). Việt Nam).

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Bước 2: Trên màn hình chính, chọn “Đăng nhập” để hiển thị màn hình đăng nhập cổng dịch vụ công

Bước 3: Trên màn hình đăng nhập, chọn “Cá nhân”, nhập “Tên đăng nhập” (tên đăng nhập là mã số BHXH của cha mẹ hoặc người giám hộ đã đăng ký), “Mật khẩu” và “Mã xác nhận”. kiểm tra ”rồi chọn“ Đăng nhập ”.

Hình 1.2. Màn hình đăng nhập, chọn cá nhân

Sau khi đăng nhập thành công, màn hình hiển thị như sau:

Hình 1.3. Màn hình sau khi đăng nhập thành công

Bước 4: Sau khi đăng nhập thành công, bạn vào phần thông tin tài khoản, chọn chức năng: “Đăng ký trẻ em” để thực hiện.

Hình 1.4. Màn hình lựa chọn đăng ký trẻ em

Bước 5: Kê khai thông tin đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH đối với cá nhân dưới 18 tuổi theo Mẫu số 01 (ban hành kèm theo Văn bản 5236 / VBHN-BLĐTBXH):

Hình 1.5. Màn hình khai báo thông tin đăng ký

Bước 6: Chọn “Chọn” để hiển thị danh sách cơ quan BHXH và chọn cơ quan BHXH tiếp nhận.

Hình 1.6. Chọn cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ đăng ký

Bước 7: Chọn “Ghi nhận” để hệ thống tự động kết xuất file pdf theo mẫu 01 và gửi thông tin cho cơ quan BHXH nơi tiếp nhận (Tại bước 6). Sau khi hệ thống nhận được tờ khai đăng ký sẽ tự động gửi tin nhắn thông báo đến số điện thoại của cá nhân.

Cá nhân có thể xem lại hồ sơ đăng ký để kiểm tra và xem lại nội dung đã khai báo như hình sau:

Hình 1.7. Màn hình mở tệp biểu mẫu đăng ký

Bước 8: Đến cơ quan BHXH nơi gần nhất để làm thủ tục đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

Lưu ý: Đề nghị cá nhân mang giấy khai sinh, CMND / CCCD / hộ chiếu của trẻ đến cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam để làm thủ tục đăng ký. . Tra cứu địa chỉ cơ quan BHXH gần nhất tại https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-co-quan-bao-hiem.aspx hoặc tra cứu trên ứng dụng VssID.

Đăng ký trực tiếp trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Bước 2: Trên màn hình trang chủ, chọn “Đăng ký” để hiển thị màn hình đăng ký trên Cổng Dịch vụ công:

Hình 2.1. Màn hình chính

Bước 3: Trên màn hình đăng ký, chọn đối tượng đã đăng ký là “Cá nhân”, sau đó chọn “Tiếp theo” để tiếp tục.

Hình 2.2. Màn hình đăng ký

Bước 4: Kê khai thông tin đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH đối với cá nhân dưới 18 tuổi theo Mẫu số 01 (ban hành kèm theo Văn bản 5236 / VBHN-BLĐTBXH):

Hình 2.3. Màn hình khai báo thông tin đăng ký

Bước 5: Chọn “Chọn” để hiển thị danh sách cơ quan BHXH và chọn cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ.

Hình 2.4. Chọn cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ đăng ký

Bước 6: Chọn “Ghi nhận” để hệ thống tự động kết xuất file pdf theo mẫu 01 và gửi thông tin đăng ký đến cơ quan BHXH nơi tiếp nhận (tại bước 5). Sau khi hệ thống nhận được tờ khai đăng ký sẽ tự động gửi tin nhắn thông báo đến số điện thoại của cá nhân.

Cá nhân có thể xem lại hồ sơ đăng ký để kiểm tra và xem lại nội dung đã khai báo như hình sau:

Hình 2.5. Màn hình mở tệp phiếu đăng ký 01

Bước 7: Đến cơ quan BHXH nơi gần nhất để làm thủ tục đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

Lưu ý: Đề nghị cá nhân mang giấy khai sinh, CMND / CCCD / hộ chiếu của trẻ đến cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam để làm thủ tục đăng ký. . Tra cứu địa chỉ cơ quan BHXH gần nhất tại https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-co-quan-bao-hiem.aspx hoặc tra cứu trên ứng dụng VssID.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng