Hợp Đồng Lao Động Bán Thời Gian

  • 30/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Nhân viên bán thời gian)

 

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm…., Chúng tôi gồm:

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà : ...........................................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................................

Đại diện cho ......................................................................................................................................

Địa chỉ: .................................. Điện thoại: .........................................................................................

Mã số thuế: .......................................................................................................................................

Số tài khoản: .....................................................................................................................................

 

Và một bên là Ông/Bà : ......................................................................................................................

Sinh ngày: ....................tháng .......................năm ...................Tại: .....................................................

Nghề nghiệp: ......................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ..............................................................................................................................

Số CMTND: .........................................cấp ngày ............/............/...........

Số sổ lao động (nếu có) : .....................cấp ngày ............/............/...........

 

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động bán thời gian và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

 

Điều 1: Thời gian và công việc hợp đồng:

- Loại hợp đồng lao động: Nhân viên bán thời gian ….. h/ngày.

- Mô tả công việc:

 

Điều 2: Chế độ làm việc:

- Được sử dụng máy tính, điện thoại, máy fax, máy scan trên văn phòng công ty phục vụ cho việc….

 

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1 - Quyền lợi:

Mức lương (1) :

- Hình thức trả lương: tiền mặt, chuyển khoản….

Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ, tết,..) (2):  Theo luật lao động

Chế độ BHYT và BHXH theo luật định (3).

2 - Nghĩa vụ:

Quy định cụ thể những gì người lao động phải thực hiện, có trách nhiệm thực hiện. VD như hoàn thành công việc đúng thời hạn, hoàn thành xuất sắc công việc được giao…

 

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1 - Nghĩa vụ:

- Quy định những gì người sử dụng lao động phải thực hiện. VD như: trả lương đúng hạn, chế độ đãi ngộ lao động

2 - Quyền hạn:

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc).

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của công ty.

 

Điều 6: Điều khoản thi hành:

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước lao động tập thể, trường hợp chưa có thoả ước lao động tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

- Hợp đồng lao động được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực kể từ ngày …..tháng …. năm…... Khi hai bên đã ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

 

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng

Quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng:

1. Trường hợp hết hạn hợp đồng: tiếp tục hoặc không tiếp tục làm việc

2. Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: 2 bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

3. Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: phải thông báo trước với các bên, quy định các khoản bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra.

 

              NGƯỜI LAO ĐỘNG                        NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

                (Ký, ghi rõ họ tên)                           (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Ghi chú:

(1) Theo quy định của Bộ luật lao động 2012:

- Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

- Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

(2) Theo quy định của Bộ luật lao động 2012:

- Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần

- Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

(3) Trường hợp hợp đồng lao động có thời hạn trên 3 tháng các bên phải tuân thủ các qui định của pháp luật về BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng