Hợp Đồng Học Nghề

  • 26/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ

(Số: ……………./HĐHN)

 

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ……………………..……………………..

Chúng tôi gồm có:

BÊN DẠY NGHỀ (BÊN A): ……………………..……………………..……………………..……………………..

Địa chỉ: ……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..

Điện thoại: ……………………..……………………..……………………..……………………..…………………

E-mail: ……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..

Do ông (bà): ……………………..……………………..……………………..……………………..………………

Chức vụ: ……………………..……………………..……………………..………………………… làm đại diện.

 

BÊN HỌC NGHỀ (BÊN B):

Họ và tên: ……………………..……………………..……………………..……………………..…………………

Sinh ngày/tháng/năm: ……………………..……………………..……………………..………………………….

Trình độ văn hoá: ……………………..……………………..……………………..……………………..………..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………..……………………..……………………..…………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………..……………………..……………………..…………………………………..

Giấy tạm trú số …….. do Công an …………. cấp ngày……………………..…………………………………..

Điện thoại: ……………………..……………………..……………………..……………………..…………………

CMND: …………. hoặc hộ khẩu số: ……………………..……………………..……………………..…………..

Cấp ngày ….... tháng ….... năm …...., Tại: ……………………..……………………..………………………….

 

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

 

ĐIỀU 1: NGHỀ HỌC VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC

1.1. Trung tâm đào tạo nghề …...................... cho anh (chị) …. ……………………..... theo đúng hợp đồng số …….. từ ngày …..... tháng …….. năm …….. đến ngày ….... tháng ……. năm ..........

1.2. Địa điểm học:

Tại Trung tâm dạy nghề: ……………………..……………………..……………………..……………………….

Công ty: ……………………..……………………..……………………..……………………..…………………...

- Cơ sở 1: ……………………..……………………..……………………..……………………..…………………

- Cơ sở 2: ……………………..……………………..……………………..……………………..…………………

 

ĐIỀU 2: CHẾ ĐỘ HỌC NGHỀ

2.1. Thời gian học nghề: .….... tháng (Bằng …..tuần; …….giờ)

2.2. Thời gian học trong ngày:

Sáng từ : 8h00 đến 11h00

Chiều từ : 14h00 đến 17h00

Tối từ : 18h00 đến 21h00

2.3. Chế độ nghỉ ngày chủ nhật và tất cả các ngày Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

2.4. Học sinh được cấp phát:

a) Thẻ học viên.

b) Tài liệu học tập: Đại cương và chuyển ngành

2.5. Người học được học trong điều kiện an toàn và vệ sinh theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

ĐIỀU 3: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

3.1. Nghĩa vụ của bên B:

a) Bên B phải làm đầy đủ thủ tục nhập học và đóng học phí theo quy định mới được vào học.

b) Trong học tập tuyệt đối chấp hành nội quy của lớp học, quy chế của trung tâm và quy định của pháp luật. Nếu vi phạm phải bồi thường toàn bộ học phí của khoá học và những tổn thất gây ra, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3.2. Quyền của bên B:

a) Học viên có quyền đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng để đảm bảo quyền lợi cho mình và xây dựng trung tâm ngày càng phát triển.

b) Người nhập học hoặc đang học nếu vì lý do nào đó mà chưa tham gia học được thì trung tâm sẽ xét để bảo lưu và được học lại (Thời gian bảo lưu không quá ..... tháng)

c) Bên B được học tập lý thuyết và thực hành nghề đảm bảo đủ thời gian, nội dung chất lượng theo chương trình của trung tâm đã đề ra theo quy định của Bộ LĐTBXH.

d) Bên B được kiểm tra trình độ lý thuyết, tay nghề và được cấp chứng chỉ theo quy định. Những học viên có kết quả học tập tốt có nguyện vọng sẽ được giới thiệu thực tập tại ............................ và tiếp tục đăng ký học các lớp học nâng cao.

 

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Nghĩa vụ

Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng đào tạo nghề để bên B học tập đạt hiệu quả, bảo đảm theo hợp đồng đã ký.

4.2. Quyền hạn

Bên A có quyền điều chuyển bên B giữa các lớp và thay đổi, tạm hoãn, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng với các trường hợp bên B vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Học viên được hoặc phải chấm dứt hợp đồng đào tạo nghề trước thời hạn trong các trường hợp (có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và có căn cứ rõ ràng) sau đây:

- Đi nghĩa vụ quân sự

- Lý do sức khoẻ

- Vi phạm pháp luật của Nhà nước và quy chế của trung tâm đào tạo

 

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1. Những thoả thuận khác: ……………………..……………………..……………………..……………………

……………………..……………………..……………………..……………………..……………………………….

5.2. Hợp đồng đào tạo nghề có hiệu lực từ ngày ...... tháng ....... năm ......... đến ngày …... tháng ...…. năm ..........

Hợp đồng đào tạo nghề được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau.

 

                        BÊN A                                                           BÊN B

 

Tải hợp đồng học nghề tại đây! 

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng