Hồ Sơ Trình Thẩm Định Quy Hoạch Tỉnh Giai Đoạn 2021-2030

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 (ảnh minh họa)

Theo đó, hồ sơ trình thẩm định quy hoạch vùng tỉnh được coi là hợp lệ khi có đủ các tài liệu sau đây:

– Báo cáo thẩm định quy hoạch vùng tỉnh;

– Báo cáo quy hoạch của tỉnh bao gồm: Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt;

– Dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch vùng tỉnh;

– Tổng hợp các ý kiến, đề xuất của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng và cá nhân về quy hoạch vùng tỉnh; bản sao lấy ý kiến ​​của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương có liên quan;

– Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến ​​về quy hoạch vùng tỉnh theo quy định tại điểm g khoản 4 Điều 16 Luật Quy hoạch;

– Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch vùng tỉnh;

– Hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu về quy hoạch vùng tỉnh theo quy định tại Mục IX Phụ lục I Nghị định 37/2019 / NĐ-CP.

– Văn bản thống nhất nội dung quy hoạch của cơ quan tổ chức lập quy hoạch tỉnh theo quy định tại Khoản 8 Điều 11 Nghị định 37/2019 / NĐ-CP.

Lưu ý: Hồ sơ trình thẩm định được trình bày bằng tiếng Việt, hồ sơ trình thẩm định phải đóng dấu theo quy định. Báo cáo quy hoạch của tỉnh phải có dấu xác nhận của cơ quan lập quy hoạch cấp tỉnh và dấu của tổ chức tư vấn lập quy hoạch.

Quyết định 1291 / QĐ-HĐĐD có hiệu lực kể từ ngày 17/09/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng