Hành Vi Cản Trở, Chống Người Thi Hành Công Vụ Trong Công Tác Phòng, Chống Tụ-19 Bị Xử Phạt Như Thế Nào?

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ trong công tác phòng, chống Tụ-19 bị xử phạt như thế nào? (hình minh họa)

Theo đó, đối với hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ phòng, chống dịch Covid-19 sẽ bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự:

– Hành vi cản trở; xúi giục, lôi kéo; xúi giục người khác không thực hiện yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cán bộ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. 19:

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân (từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức) theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 167/2013 / NĐ-CP.

– Có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực đối với người thi hành công vụ hoặc gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự:

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân (từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức) theo quy định tại điểm a và b khoản 3 Điều 20 Nghị định 167/2013 / NĐ-CP.

Xử lý hình sự: Hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác cản trở cán bộ thi hành công vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 có thể bị xử lý theo Điều 330 BLHS 2015.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng